بازار بزرگ اردبیل در میانه شهر و در طرفین خیابان !!! !!! واقع گردیده که درهر صورت به راحتی می توان آن را پیدا کرد.راسته ‌های موجود در بازار اردبیل عبارتند از : راسته اصلی بازار، راسته قیصریه، علافان، راسته پیر عبد الملک، بازار زرگران، سراجان، بازارچه زنجیرلی، پارچه ‌فروشان، کفاشان، مسگران، چاقو سازان، آهنگران و سراهای آن‌ ها.