انواع ویزاهای بازدیدکننده

(b) بازدیدکننده: !!! ب و کار، گردشگری، درمان پزشکی

ویزای بازدید‌کننده یک ویزای غیرمهاجرتی برای افرادی است که تمایل دارند به‌طور موقت وارد ایالات متحده شوند تا به انجام !!! ب و کار (b1)، از جمله حضور در جلسات یا کنفرانس‌های حرفه‌ای؛ تفریح، از جمله گذراندن تعطیلات یا سر زدن به خانواده یا درمان پزشکی (b2)، یا ترکیبی از هر دو (b1/b2) به مدت حداکثر شش ماه بپردازند.

گرفتن وقت سفارت امریکا را با من بسپارید - حسینی  9123271966