پیشگوی بزرگی بنام قلقلک میرزا در ولایت قلقلکی زندگی می کرد، روزی خائن الممالک و گولیک بیک به جهت آگاهی از آینده پسراشون به نزد او میرن و از پیشگو میخوان بهترین مسیر پیشرفت پسراشونُ با توجه به اینکه آینده رو میتونه ببینه بهشون نشون بده!

پیشگو قلقلک میرزا هم با نگاه بر گوی معلقی به یک چیزای پی میبره و رو به خائن و گولیک میکنه، میگه دو راه وجود داره اولی اگه طی بشود دعای خیر و خیرو برکت و مالُ ملال برای پسراتون در پی دارد!

اما اگر راه دوم طی بشود دعای خیری در کار نخواهد بود و حتی دشنام در پی خواهد داشت ولی بسیار بیشتر از راه اول، مالُ ملال  در پی خواهد داشت!

و سپس پیشگو از آن دو میپرسد کدام راه را برای پسرانتان انتخاب میکنید؟!

گولیک بیک کمی با خودش فکر میکنه و میگه راه اول کمتر مالُ ملال داره ولی دعای خیر به همراه داره من این راه رو انتخاب می کنم!

خائن الممالک هم فکر می کنه بعد میگه راه دوم درسته فحش به همراه داره ولی مهم نیست چون چندین برابر مال و ملال در اون وجود داره این بهتره!

پیشگو اونا رو صدا میکنه میگه خائن تو با پسرت از مسیر سمت چپ برو و وردی میخونه و مسیر قرمز رنگی ظاهر میشه و خائنُ پسرش ازون مسیر میرن!

بعد پیشگو رو به گولیک بیک و پسرش میکنه میگه شما افتخار ولایتتون در آینده میشید و لبخندی میزنه و وردی میخونه راه سبز رنگی ظاهر میشه و میگه شما هم ازین مسیر برید و بدانید در این مسیر حسودان بسیاری خواهد بود!

و بشنوید از آینده پسر خائن الممالک و پسر گولیک بیک:

پسر خائن عضو تیم ملی شوتبال ولایت قلقلکی میشه و پسر گولیک بیکم عضو تیم ملی والیبال ولایت قلقلکی میشه و برای ولایت افتخار می آفرینه و به این شکل نام ولایت قلقلکی سر زبون جهانیان می اندازه!


 

ولایت نوشت:

این پست، یک پست درخواستی از دوست عزیزمون"کنتور نویس"بود؛ کمی حوصله نوشتن نداشتم به همین خاطر وقفه زیادی بین این پست و پست قبل افتاد!