10.8.94  ادامه بحث در گروه "دوباره میسازمت ویان" درباره مشکلات ویان و ارایه را !!! ارهای پیشنهادی توسط اعضای گروه ، با حضور جناب آقای علی علیکرمی دهیار ویان انجام شد و ایشان هم صادقانه پاسخگوی اکثر سوالات بودند

 

زنده باد همدلی

   زنده باد توجه

      زنده باد تفکر

         زنده باد مسولیت

            زنده باد گفتگو

               زنده باد اهمیت

                  زنده باد شجاعت

                     زنده باد ویان

    برای مشاهده  بر روی ادامه مطلب کلیک کنید