بسم الله الرحمن الرحیم

قلعه قدیمی زیادآباد که در سالهای اخیر بازسازی شده و مناظر دیدنی کوچه باغ های زیادآباد جز تصاویری هستند که دیدن چند باره آن برای زیادآبادی ها و همه دوستداران طبیعت و تاریخ همیشه لذت بخش است.

در این کلیپ تصاویری از کوچه باغ های زیادآباد و جوی های پر از آب، است !!! پر از آب زیادآباد، !!! بزه های روییده در دشت های زیادآباد، !!! من های گندم زیادآباد، بارش برف در زیادآباد، صحرای زیادآباد و قلعه زیادآباد و بسیار ی تصاویر دیگر از زیادآباد قرار داده شده است.

برای این کلیپ هم آهنگ سریال پشت کوه های بلند به کارگردانی آقای امرالله احمد جو و آهنگ سریال روز روزگاری انتخاب شده است.

امیدوارم همه زیادآبادی های عزیز و همه !!! انی که این تصاویر از زیادآباد را می بینند لحظات خوشی را داشته باشند.

 

برای مشاهده کلیپ زیاداباد اینجا کلیک کنید!!!