شاید در برداشت اول برایتان خیلی هضم این مطلب سخت باشد از بابت قیاس صورت گرفته و این قیاس را یک قیاس اغراق امیز تلقی کنید اما مطلبی که در اینجا به ان اشاره میشود مربوط به موفقیت و چهره جهانی این دو بازیگر نیست بلکه قیاس بین متد و روش و راه طی شده توسط این دو بازیگر است که در این مطلب سعی در مقایسه آن هست این نقد متوجه بازی نوید محمد زاده در !!! های لانتوری ابد و یک روز خشم و هیاهو می باشد