تبریک به خط شکنان dpt 
فیزیوتراپیست های ایرانی در !!! نامزعملا ثابت !!! د که تحصیل آنلاین و نیمه انلاین بهترین راه تحصیل جهت پذیرش حداکثری است !
=========================================
اسامی فارغ !!! حصیلان اولین دوره دانشجویان ایرانی !!! ای حرفه ای فیزیوتراپی dpt !!! ملی علوم پزشکی اسپانی ( نامز ) :
1- !!! فرشاد اخوتیان 
2- !!! هاشم بازرگانی 
3- !!! غلامرضا دقیقی
4- !!! انوشیروان محمدی
5- !!! مجید میرزا حیدری
6- !!! حسین حامدی
7- !!! سهیل ایرای
8- !!! حمید رضا جلالی 
بزودی و با ارسال پایان نامه بقیه دانشجویان کلا 20 نفر این ترم فارغ !!! حصیل خواهند شد.