علی باقرزاده، معاون !!! آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در سخنانی اظهار داشت: با گسترش صنعت در دنیا و پدیده‌های زیست محیطی، گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای زمین، مسئله محیط زیست مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفت. وی ادامه داد: آنچه از توسعه پایدار تعریف شده است این است که نیازهای کنونی را به شکلی پاسخ دهد تا توانایی نسل‌های آینده را به خطر نیندازد و به تعبیر ساده‌تر بهره‌برداری عقلانی از منابع موجود را توسعه پایدار می‌گویند و سرمایه انسانی گران‌بهاترین ثروت هر کشور است.