اور کن این متن لبخند رو لبات میاره،روزتو میسازه♥♥♥♥


هرشب قبل از خواب !!! ی به تو فکر میکنه♥♥♥♥

حداقل 15نفر تو این دنیا هستن که عاشقتن♥♥♥♥

تنها دلیل واسه وقتی که !!! ی ازت متنفره اینه که اونا میخوان مثل تو باشن♥♥♥♥

تو این دنیا حداقل دو نفر هستند که برات میمرن♥♥♥♥

تو برای یک !!! به اندازه ی دنیا ارزش داری♥♥♥♥

!!! ی که حتی نمیدونی وجود داره عاشقته♥♥♥♥

موقعی که همیشه بزرگترین اشتباه رو میکنی ی چیز خوب از توش درمیاد♥♥♥♥

همیشه پیروزی هاتو یادت باشه♥♥♥♥

حرف های بد دیگران رو فراموش کن♥♥♥♥


پس اگه عاشق دوستاتی اینو براشون بفرست،از جمله !!! ی که اینو برات فرستاده♥♥♥♥

امشب...نیمه شب...عشق واقعیت میفهمه دوست داره..!!♥♥♥♥

ی چیز خوب برات تا ساعت 12شب اتفاق میفته وساعت 4 بعد از ظهر فردا میتونی هرجا باشی...

واسه بزرگترین شک زندگیت آماده باشی...♥♥♥♥

اینو واسه 15 نفر تو15 دقیقه بفرست...♥♥♥♥

روز یکیو بساز..کمک کن رو صورت !!! ی لبخند بیاد...به یکی کمک کن..♥♥♥♥

یادت باشه خیلیا دوست دارن...

دوست...♥♥♥♥

اینو واسه همه دوستات حتی اگه من یکی از اونام بفرست...♥♥♥♥

اگه 4 تا پس بگیری خیلیا دوست دارن...

اگه 7تا پس بگیری خیلیا واقعا عاااااشقتن♥♥♥♥....