ا حالا به رفاقت دوتا چشم دقت کردین ؟؟؟باهم باز میشن o.o

باهم بسته میشن ._.

باهم گریه میکنن :"(

باهم میخندن ^_^

اما تا جنس مخالف میبـینن فقط یکیشون چشمک میزنه !!! (;

نـتیجه اخلاقی : جنس مخالف گند میزنه به هر چی رفاقـته . . .

تففففففففففففففففف ب هر چی جنس مخالفه

|:

البته به دل نگریدا