چرا چشمان ما زیبایی های میراث فرهنگی را نمی بیند؟حیات صنعت و هنر جهان از نفس سرچشمه زیبا ترین و با دوام ترین تمدن بشر(ایرانی) است چشمه حیات تمدنها را خاموش و هویتش را فراموش نکنیم عاجزانه شمارا به دیدار آثار واثر آثارومیراث ماندگار فرا می خوانم می خواهم میراث را تا  و زیر پا نکنیم آئینه عبرت و نشانه غیرت و بلندای همت نیاکانمان را قدر بدانیم. مگر !!! آتنی temistocle    در 480 ق م ) کمتریم که اواز هنر و میراث ارزشمند ایران باستان زیباترین تعاریف رادارد  چشمان ما هم می تواند آن همه بزرگی و عظمت راببیند این حق ماست. چرا اودرحیرت فرش های زیبای ایرانی می ماند و ما از ت !!! یب نقش و نگار فرش ها هنوز خسته نشده ایم؟ دها سال است بی واهمه و جسارت بارآداب ،سنن،میراث و فرهنگ خودوآنچه از نسل های گذشته به ما رسیده است را از بین می بریم  بیاییم بعد از دهها سال با خود و خدای خود عهد ببندیم با آثار باستانی مهربان و درکنارآن باشیم. حیات صنعت و هنر جهان از نفس سرچشمه زیبا ترین و با دوام ترین تمدن بشر(ایرانی) است چشمه حیات تمدنها را خاموش و هویتش را فراموش نکنیم. یادمان باشدما از جنس مردان بلند همت  تاریخ هستیم .بیاییم میراث این عصاره حیات و جوهر وجود را که حیات ،قوام دهنده هویت ،عزت و اقتدار،همت بلند وآئینه عبرت و نشان و نشانه غیرت،ذوق با طراوت و خلق بی نهایت ،شناسنامه .فهم ،آگاهی ومعرفت تاریخی،فرشی گسترده، رنگارنگ ،پرنقش و نگار، پرمایه و غنی ،تافته و بافته از تاریخ، فرهنگ‌، سنت‌، صنایع، نحوه‌ی زندگی، نظم‌ اجتماع، رشته ی اعتقاد، ما می باشد  با او عهد ببندیم درهای ت !!! یب را همین حالا  بر روی میراث خواهیم بست و دستهای آلوده به ت !!! یب را خواهیم ش !!! ت.بیاییم  عهد ببندیم چنان عاشق میراثمان شویم که به آن اعتیاد پیدا کنیم و در کنار اعتماد به میراث فرهنگی در عشق ورزیدن و صیانت و حفاظت آن به عنوان بخش اعظم هویتی ،به آن اعتیاد داشته باشیم . اعتیادی که می تواند مانع از تهاجم دشمن به هویت و فرهنگ و درنتیجه تهی شدن جامعه از ارزش های تاریخی شود.این اعتیاد مرگ نیست که اعتیاد به حیات و جاودانگی است اعتیاد مردم به میراث فرهنگی  را بیاییم فضیلت  بدانیم.اگر مردم به میراث و فرهنگ خود عشق بورزند و این عشق به یک عادت همگانی تبدیل گردد این امر موجب حفظ، بازسازی هویت فرهنگی و تاریخی ،سدی و مانعی دربرابر تهاجم فرهنگی و تاریخی و هویتی دشمنان خواهد بود. با اعتیاد در دوست داشتن و عشق ورزیدن به میراث فرهنگی،می توانیم به صیانت و پاسداری از ارزش های تاریخمان همت بگماریم.اعتیادی که ما را هرگز فرسوده نخواهد کرد.همه ی این ها که از گذشتگان به جای مانده، حامل پیامی است، پیامی از چگونگی زندگی، تلاش و نبرد انسان برای زنده ماندن و غلبه بر طبیعت، برای رفع نیاز خود و استفاده درست از آن چه در دسترس بوده است. این تلاش ها به صورت تجربیات راهگشا در تکوین و تکامل تمدن های بشری نقش اساسی داشته است. تصویری که بر سفال های هزاره پنجم و ششم بیش از میلاد نقش بسته، بیان کننده درک مفاهیم و شناخت از طبیعت توسط مردم فلات ایران در آن روزگار است. یک قطعه سفال منقوش به جای مانده از هزاران سال پیش، برگی مستند از تاریخ این سرزمین است. به کمک همین نقوش می توان راز پیدایش خط را دریافت. از این رو حتی یک سفال ارزش بسیار می یابدو حفظ آن به عنوان میراث بشری ضرورت می یابد. همین طور یک مکان یا محوطه تاریخی، ارزشی گسترده می یابد که باید در حفظ و نگهداری آن کوشید.بیاییم به میراثمان زیبا بنگریم و زیبایی های آن را زیباتر ببینیم.

ع !!! های شگفت انگیز از بناهای تاریخی ایران

عمارت بادگیریزد