تپه باستانی سرسختی از اتلال عصر ماقبل !!!  درشهرستان شازند کرمان  روستای سرسختی سفلی واقع است.نقوش روی سفالینه های کشف شده در تپه سرسختی علیای شازند ، گیاهان، حیوانات و اشکال هندسی ابت !!! است. به دلیل ویژگی های منحصر به فرد سفالینه های مذکور، تشکیل بانک سفال در محل کاوش ها با هدف حفظ بهینه آثار به دست آمده و تشکیل مجموعه مطالعاتی مناسب برای محققان و دانشجویان باستان شناسی و مردم شناسی ضروری است.نقش های سفالینه های کشف شده در تپه سرسختی شازند به نقوش سفالینه های گرانیگ نهاوند و سیلک کاشان نزدیک است که بیانگر ارتباط فرهنگی مردم دوران های پیشین در این مناطق است..کشف سفالینه های ‘واریخته’ که منشا آن خوزستان و هزاره چهارم و پنجم میلاد است در منطقه سرسختی علیای شازند این فرضیه را قوت می دهد که احتمالا منطقه سرسختی در مسیر تردد اصلی در دوره های مذکور بوده است.روستای سرسختی علیای شازند از توابع استان مرکزی در ۳۵ کیلومتری اراک واقع شده‌ و زبان عموم مردم آن یکی از لهجه‌های محلی لری است و عمده !!! نانش از طریق دامپروری و کشاورزی ارتزاق می کنند.روستای سرسختی علیا دارای طبیعتی بکر و سرسبز است و آ !!! ین ذخیره گاه های جنگلی بلوط، سماق و بنه در استان مرکزی در !!! آن قرار دارد.این اثر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۲۲۶ به‌عنوان یکی ازآثار مهم ایران به ثبت ملی رسیده است.

اسکلت