کوهگشت در شهرضا

!!! این هفته 26 آذر 95 به مناسبت هفته فرهنگی شهرضا برنامه کوهگشتی برای خانواده های شهرضا  تدارک دیده بودند هر چند که استقبال چندانی از این برنامه نشده بود ولی باز هم جای شکرش باقیست که هنوز هم افرادی هستند که پیشگام این گونه مراسمند و امروز نیز حضورشان با هم در این مکان یعنی انتهای صحرای چاقا  فضای دلنشینی ایجاد کرده بود آقای گل !!! فرماندار و آقای جعفری رییس اداره ارشاد و تنی چند از مسیولین ادارات در این برنامه حضور داشتند و دوستداران محیط زیست را در این راه همراهی !!! د .

کوهگشت شهرضا

کوهگشت شهرضا

کوهگشت شهرضا

کوهگشت شهرضا

کوهگشت شهرضا

کوهگشت شهرضا