به گزارش سرویس !!! جام نیوز، عباس قره آغاچی، کارشناس صدای !!! (voa) درباره سیاست های ایران در قبال !!! تاکید کرد که تنها ایران است که از عراق در مقابل !!! حمایت کرده است و مقامات عراقی بارها بر این امر تاکید کرده اند.

قره آغاچی با اشاره به کمک های مالی سران عرب به گروه تروریستی !!! و حضور آنها در ائتلاف ضد !!! !!! ، گفت: «اگر !!! ت !!! و !!! ت های غربی، واقعا می خواهند با گروه های سلفی تروریستی مبارزه کنند باید با !!! ت عراق، !!! و ایران همکاری کنند.»

این کارشناس اهل ترکیه صدای !!! ، در واکنش به تلاش صدای !!! و دیگر کارشناسان این برنامه برای اینکه عربستان سعودی را در وقایع منطقه بی تقصیر نشان داده و سیاست های ایران را عامل اختلاف شیعه و سنی و پیدایش گروه هایی همچون !!! جلوه دهند، گفت: «الان در لیبی شیعه وجود دارد؟ نه! در مصر شیعه وجود دارد؟ نه! چرا در لیبی سال هاست جنگ به راه افتاده است؛ آنجا هم ایران حضور دارد؟! اینها عادتی دارند که همه مسایل و مشکلات را از ایران ببینند.»

قره آغاچی در ادامه با اشاره به عدم اقدام گروه های تروریستی همچون !!! علیه !!! به خصوص در جنگ اخیر غزه، بر حمایت کشورهای غربی و عربی و نیز !!! از این گروه ها تاکید کرد و علت پیدایش این گروه ها را ضربه زدن به محور مقاومت دانست.