الف- سند دار بودن زمین

بدلایل زیر باید زمینی که برای سرمایه گذاری می !!! ید سند دار باشد:

1-امکان فروش آن به چند نفر وجود ندارد.

2-زمین های قولنامه اکثر معارض دارند و اختلاف بر سر حدود زمین منجر به درگیری های طولانی وگاها پرونده های جنایی شده است.

3-ممکن است در ابتدا زمین بدون سند فقط مال شما باشد ولی بعد از مدتی سر وکله مالک دیگری پیدا شود و دردسرهای زیادی شروع شود

4- زمین سند دار راحت تر فروش میرود

5-قوانین شهرداری/ !!! ت و غیره هر لحظه میتواند سفت و سخت شود و هرگونه معامله قولنامه را باطل کند.

پس لطفا سرمایه خود را به خطر نیندازید و حتما زمین سند دار ب !!! ید

 ب -  مس !!! ی بودن سند و امکان ساخت و ساز

سندهای زمین های از نوع مس !!! ی از زمین های از نوع باغ و باغچه بسیار ارزشمندترند.زیرا در باغ و باغچه اجازه ساخت نهایت یک اتاق شیک یک طبقه وجود دارد (با جزء کوچکی از زمین) ولی در زمین مس !!! ی میتوان  چند طبقه ساخت و ساز کرد و چند برابر فضای زمین فضا برای فروش ایجاد کرد

 ج-چشم انداز آینده

وقتی که کوچه بالایی و پایینی یک قطعه زمین ساخته شده و پر از ازدحام جمعیت است پس قطعا در آینده نزدیک این قطعه نیز به ارزش همان کوچه ها میرسد ولی وقتی دریک منطقه هیچ چیز ساخته نشده , تا موقعی که زمان رشد آن برسد ممکن است دهها سال طول بکشد.