برج 42 طبقه مرجان واقع در منطقه 22 غرب دریاچه در شهرک چیتگر درحال احداث می باشد.
واحد 120 متری بسیار خوش نقشه و دوخواب ، با قیمت 123 میلیون بفروش میرسد.
این برج در مجاورت ایران مال بزرگترین مجموعه اداری تجاری خاورمیانه با زیر بنای 1/700/000 متر مربع واقع شده است.هم اکنون 15 طبقه اسکلت نصب شده است

تلفن ۰۹۱۲۳۰۴۱۹۳۷