وقتی فروشنده ازت مدل گوشی رو میپرسه تو بدون هیچ حرفی فقط به من نگاه میکنی و من در حالی که دارم مدل رو به فروشنده میگم با چشام با تو حرف میزنم ...

این خود ِ اعتماد ِ ... خود ِ خود ِ عشق ِ .... چیزی که این روزا بین ادم هــا کم شده ...

 

کلیک