به نام خدا

و با سلام

هل من ناصر ینصرنی

متاسفانه کم کم به سومین سال غصب خانه ام در شیراز نزدیک می شویم. خانه ای کوچک و قدیمی در جنوب شهر شیراز ،

 ماحصل تلاش ۱۸ ساله کارمندیم،با پس اندازهای ماهی ۵۰هزار تومان حقوق کارمندی، نه دسترسی به رانت و نه دستی در بیت المال.

نه شریک بانک خاور  و  نه رفیق و یار  بابک

  این خانه در سال 1390توسط اربابان زر و زور ت !!! یب و مورد سرقت اموال درون آن و سپس تصرف می گردد کاری که !!! گران صهیونیست در فلسطین انجام میدهند.

تاکنون به بیشتر مسئولین مراجعه، شکایت یا نامه نگاری کرده ام.

                 افسوس و صد افسوس از یک رسیدگی !!!

به کدامین گناه؟

                  به کدامین گناه سرقت و ت !!! یب شده است؟

به کدامین گناه ؟

 کجائید ای !!! انی که دراعتراض به ت !!! یب خانه فلسطینی کفن پوش می شوید؟

کجائید ای !!! انی که برای خندیدن جوانی یا  بیرون زدن گوشه مویی فریاد وا !!! ا سر میدهید؟

کجائید ای !!! انی که خود را شیعه علی(ع) میدانید؟

کجائید ای !!! انی که شب و روز مشغول ذکر دعای تعجیل در فرج آقا هستید؟

                                               هیهات !  هیهات !

                                 بهشت را به بها میدهند نه به بهانه

 راستی چه زیباست این جمله:  دوصد گفته چون نیم کردار نیست!

                       استمداد کمک و یاری از آزادگان راستین را دارم.

خدایا از ظلم و ستم خسته ایم ،از تظاهر و ریا در عذ !!! م ، از تبعیض و بی عد !!! ی در رنجیم ،  

             اما همچنان امیدوار به قدرت لایزال و رحمت بی مثال توئیم .

                                            ای بزرگ بی همتا

                 پس با همه بدی هایمان  مارا یاری فرما. آمین