تو خواص یونجه نوشته"تقویت کننده اعصاب"حالا فهمیدم چرا الاغ اینقدر نسبت به مسائل بی تفاوته シ *** دانشمندان تو فضا کاهو پرورش دادن. به جونِ خودم اینا میخوان مارو بزارن اینجا برن :| *** ﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ "خخخخخ" ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ جدید ﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ:ﻣﺎﺥ: ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!ﺗﺎﺥ: ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!ﺑﺸﺎﺥ : ﺑـﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!ﭘﺸﺎﺥ: ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!ﭘﺸﮑﺎﺥ: ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩروابط عمومی فرهنگ و ادبیات‌ فضای مجازی


آپــ25ـ  آپــ25ـ
درخواست حذف این مطلب