وبلاگ 24.اطلاعات

اس ام اس بسلامتی اس ام اس به سلامتی دختری که سلامتی دختری که سلامتی دختر سلامتی پولی
:: شهیدی...........  
گل آفتابگردان را گفتند: چراشبها سرت را پایین می اندازی؟ گفت:ستاره چشمک میزند،نمیخواهم به خورشید خیانت کنم...به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستندبه سلامتی شهیدی که رفت رو مین، واسه خاطر !!! رفیقش!به سلامتی پل عابر پیاده که هم مردا از روش رد میشن، هم نامرداامروز تو خیابون دست یه نفر یه قناری دیدم پرسیدم : فروشیه؟ گفت: نه رفیقمه … به سلامتی همه اونایی که رفیقشونو نمیفروشنبهبه سلامتی خدا که هر وقت باهاش گل یا پوچ بازی کنی برنده ای چون ه


شهیدی...........  شهیدی...........
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی........................  
به سلامتی دختري که واسه اولین بار عاشق شد....... به سلامتی بسری که اونم عاشق بود....اما نه عاشق ........سلامتی دختري که  حتی یه نکاه خیانت نکرد...... سلامتی دختري که همه جوره با عشقش موند... سلامتی بسری که با دروغ دخترو خام کرد...... سلامتی بسری که عشقش عشق نبود..... هوس بودوبس... سلامتی بسری که با صد نفر بودو.... سلامتی دختري که میدونست با صد نفره.... فقط عذاب کشید... سلامتی دختري که فقط عاشق بسر بودوسلامتی بسری که عاشق صد نفر....


به سلامتی........................  به سلامتی........................
درخواست حذف این مطلب
:: برای توس بخوانش...  
سلامتی پسری که با یه جمله عاشق شد...سلامتی دختري که ی شبه دل باخت...سلامتی پسری که اندازه یه نگام به عشقش خیانت نکرد...سلامتی دختري که هیچی کم نذاشت...سلامتی عشق پاکشون...سلامتی اون همه خاطره ها و شیطنت ها دیوونه بازی های اس دادنا حرف زدن تا اذون صبح تذکر !!! خوندنا....اشک ریختنا دلتنگ بودنا کم اوردنا اونم از نبودنات...سلامتی !!! ایی که ب دختره گفتن خط بگیر دورشو... سلامتی دختري که نخواست قبول کنه اما دید برا عشقش گرون تموم میشه... سلامتی دختري که بش گفتن


برای توس بخوانش...  برای توس بخوانش...
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی  
به سلامتی دلی که ش !!! ت اما دلش نیومد بشکنه  به سلامتی اونی که بی !!! ه ولی نا !!! نیستبه سلامتی !!! ی که اگه همه باشن و اون نباشه انگاری هیچ !!! نیستبه سلامتی اونایی که طبیب دلهای دردمندن ولی خودشون دنیای دردنبه سلامتی !!! ی که وقتی دل بست ، تا آ !!! ش درو روی همه بستبه سلامتی همه اونایی که به قله رسیدند ولی همنوعانشون رو پله ن !!! دبه سلامتی مردائی که زمونه نامردشون نکردبه سلامتی همه اونایی که دوسشون داریم ، نمی‌دونن ... دوسمون دارن، نمی‌دونیمبه سلامتی


به سلامتی  به سلامتی
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی  
به سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیست ولی میخندن که حال بقیه بد نشه...........  به سلامتی !!! ی که خندید ولی غمش را !!! ی نفهمید.....  سلامتی اونی که دنیا رو حرفهولی با اشک مادر له میشه  به سلامتی بالشتم که همیشه اشکموپاک کرده به سلامتی مادر تنها و تنها اگر مادر  به سلامتی حرفهایی که هیچوقت به زبون نمیان و بغض هایی که هیچوقت ش !!! ته نمیشن. سلامتی اس ام اس هایی که ویبرشون دنیامو لرزوند... درست شبیه یکی 


به سلامتی  به سلامتی
درخواست حذف این مطلب
:: (¯`◕‿◕´¯)  
میگن هیچ عشقی تو دنیا" مثل عشقِ اولی نیست"..قبول دارین عایا..؟؟؟"خب حالا کِ قبول دارین پیکا بره بالا"بزن بسلامتی عشقِ اول زندگیت. کِ نه میتونی بهش زنگ بزنی نه میتونی بهش فکر نکنی.بِ سلامتی اونی کِ دوسش داری و نمیدونه.... دوست داره و نمیدونی"به سلامتی اونایی که هزارتا خاطرخواه دارن.ولی دلشون گیر یه بی معرفته ! . . به سلامتی اعتماد که المثنی نداره! وقتی رفت دیگه رفت ... . . به سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیست ، اما می خندن که حال بقیه گرفته نشه


(¯`◕‿◕´¯)  (¯`◕‿◕´¯)
درخواست حذف این مطلب
:: (¯`◕‿◕´¯)  
میگن هیچ عشقی تو دنیا" مثل عشقِ اولی نیست"..قبول دارین عایا..؟؟؟"خب حالا کِ قبول دارین پیکا بره بالا"بزن بسلامتی عشقِ اول زندگیت. کِ نه میتونی بهش زنگ بزنی نه میتونی بهش فکر نکنی.بِ سلامتی اونی کِ دوسش داری و نمیدونه.... دوست داره و نمیدونی"به سلامتی اونایی که هزارتا خاطرخواه دارن.ولی دلشون گیر یه بی معرفته ! . . به سلامتی اعتماد که المثنی نداره! وقتی رفت دیگه رفت ... . . به سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیست ، اما می خندن که حال بقیه گرفته نشه


(¯`◕‿◕´¯)  (¯`◕‿◕´¯)
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی...  
پیکت روبنوش به سلامتی  آرزوهایی که هیچ وقت لمس نکردی    به سلامتی عشقی که طالعش باتونبود وتوهنوزم دوسش داری بزن به سلامتی !!! ی که گفت دوست داره ولی به پات نموند بزن به سلامتی شبایی که تاصبح گریه کردی ولی نمیدونی چرا؟... به سلامتی (کنت)که تالحظه ی آ !!! باهات میمونه ومیسوزه....... به سلامتی...


به سلامتی...  به سلامتی...
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی....  
بگم به سلامتی؟؟؟ به سلامتی چی آخه؟ به سلامتی روزگار که پیرم کرد؟ سلامتی زندگی که هیچ جوره باهام راه نیومد؟ سلامتیه عشقم که گذاشت و رفت؟ سلامتیه دل بزرگم که ش !!! ت و هزار تیکه شد؟ سلامتیه چشام که یکیش اشکه و یکیش خون؟ سلامتیه دستم که بی نمکه؟ سلامتیه آدمهای اطرافم که هرکدومشون یه جوری خنجر میزنن؟ آخه تو بگو به سلامتیه چی؟؟ پس بذار بگم به سلامتیه "قبرم" که با همه ی بدبختیام یه روز تمام وجودمو در آغوش میکشه....


به سلامتی....  به سلامتی....
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی خودم که کم نذاشتم اما ......  
به سلامتی. پسری که ی روز عاشق شد به سلامتی دختري که ی روز عاشق شد سلامتی پسری که اندازه ی نگاهم به عشقش خیانت نکرد سلامتی دختري که هیچی کم نذاشت سلامتی عشق پاکشو ن سلامتی اون همه خاطره ها سلامتی شب بخیر عشقم و صب بخیر زندگیم گفتن ها سلامتی اون شیطنت ها ودیونه بازی ها زیر بارون خیس شدن ها وبه خود لرزیدن ها سلامتی دوستی که زیر آب پسر رو به دروغ زد سلامتی دختري که خطش بی خبر خاموش شد سلامتی اون دوست دارمایی وقسمت هایی که driver نشد


به سلامتی خودم که کم نذاشتم اما ......  به سلامتی خودم که کم نذاشتم اما ......
درخواست حذف این مطلب
:: بسلامتی...  
به سلامتی لبخند های اون پسر...به سلامتی مهربونیای اون دختر  به سلامتی عشق پاک پسر ...به سلامتی احساس پاک دختر  به سلامتی پسری که به جز عشقش چشماش !!! ی رو ندید  به سلامتی دختري که به عشقش خیانت نکرد  به سلامتی شبی که زیر سقف اسمون همین شهر دستاشون یکی شد بسلامتی اون نگاه...اون لبخند ...اولین بوسه... به سلامتی تمام قرار های پنهونی...بسلامتی خول خول بازی هاشون زیر بارون بسلامتی تمام شعرهایی که پسر واسه دختر گفت .. بسلامتی احساساتی که به عشق پسر روی صحن


بسلامتی...  بسلامتی...
درخواست حذف این مطلب
:: دوستتون دارم  
به سلامتی همه اونایی که تو دلمون نشستن و کرایه هم نمیدن. به سلامتی همه اونایی که مارو همین جوری که هستیم قبول دارن وگرنه بهتر از ما رو که همه دوست دارن. به سلامتی پاک کن که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه. به سلامتی با ارزش ترین پول دنیا "تومن" چون هم تو هستی توش هم من. به سلامتی اونایی که اگه صد لایه ایزوگامشون هم !!! ن بازم معرفت ازشون چیکه میکنه. به سلامتی پنگوئن که نیم وجب قد داره ولی !!! راه میره. به سلامتی اونایی که دوسشون داریم و نمیفه


دوستتون دارم  دوستتون دارم
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی....  
به سلامتی اون روزی که من سفید بپوشم رفیقام مشکی ........به سلامتی اون روزی که من از پایین به یه عده نگاه کنم که اون موقع که باید ازم میپرسیدن چته الان دارن زار زار گریه میکنن...به سلامتی اون روزی که یه سینی حلوا جلو ع !!! مه.. به سلامتی مرگ..........


به سلامتی....  به سلامتی....
درخواست حذف این مطلب
:: سلامتیه پسر و دختری که ...  
سلامتی پسری که یه روز عاشق شد ... سلامتی دختري که یه روز عاشق شد ... سلامتی پسری که اندازه یه نگاهم به عشقش خیانت نکرد ... سلامتی دختري که هیچی کم نذاشت ... سلامتی عشق پاکشون ... سلامتی اون همه خاطره ها شیطنت ها دیوونه بازی ها زیر بارون قرار گذاشت ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها ... سلامتی دوستی که زیر اب پسرو به دروغ زد ... سلامتی دختري که حرف مثل خواهرشو باور کرد ... سلامتی دختري که بی خبر خطش خاموش شد ... سلامتی اون قسم ها اون دوست دارم هایی که هیچ و


سلامتیه پسر و دختری که ...  سلامتیه پسر و دختری که ...
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی هر چی...  
به سلامتی !!! ی که وقتی بردم گفت :اون رفیــــــــــــــــــــــــق منه .......وقتی باختم گفت : من رفیـــــــــــــــــــــــــــقتم ......*به سلامتی دریاچه اورمیه... نه بخاطر اینکه مظلومه فقط به خاطر اینکه هیچ وقتی اجازه نداد !!! ی توش غرق بشه...*به سلامتی لرزش دست های پیر پدر*به سلامتی‌ اون بچه‌ای که شیمی‌ درمانی کرده همه موهاش ریخته،به باباش میگه بابا من الان شدم مثل رونالدو یا روبرتو کارلوس؟باباش میگه قربونت برم از همه اونا تو خوشتیپ تری ....*به


به سلامتی هر چی...  به سلامتی هر چی...
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی  
* به سلامتی !!! ی که وقتی بردم گفت :اون رفیــــــــــــــــــــــــق منه .......وقتی باختم گفت : من رفیـــــــــــــــــــــــــــقتم ...... *به سلامتی دریاچه اورمیه... نه بخاطر اینکه مظلومه فقط به خاطر اینکه هیچ وقتی اجازه نداد !!! ی توش غرق بشه... *به سلامتی‌ اون بچه‌ای که شیمی‌ درمانی کرده همه ی موهاش ریخته،به باباش میگه بابا من الان شدم مثل رونالدو یا روبرتو کارلوس؟باباش میگه قربونت برم از همه اونا تو خوش تیپ تری .... *به سلامتی همه اونایی که خطشو


به سلامتی  به سلامتی
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی...  
* به سلامتی !!! ی که وقتی بردم گفت :اون رفیــــــــــــــــــــــــق منه .......وقتی باختم گفت : من رفیـــــــــــــــــــــــــــقتم ...... *به سلامتی دریاچه اورمیه... نه بخاطر اینکه مظلومه فقط به خاطر اینکه هیچ وقتی اجازه نداد !!! ی توش غرق بشه... *به سلامتی‌ اون بچه‌ای که شیمی‌ درمانی کرده همه ی موهاش ریخته،به باباش میگه بابا من الان شدم مثل رونالدو یا روبرتو کارلوس؟باباش میگه قربونت برم از همه اونا تو خوش تیپ تری .... *به سلامتی همه اونایی که خطشو


به سلامتی...  به سلامتی...
درخواست حذف این مطلب
:: عشق ...  
سلامتی پسری که یه روز عاشق شد. . .سلامتی دختري که یه روزعاشق شد. . .سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد. . .سلامتی دختري که هیچی کم نذاشت. . .سلامتی عشق پاکشون. . .سلامتی اون همه خاطره ها و شیطنت هاو دیووونه بازی های زیر بارونقرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها. . .سلامتی دوستی که زیراب پسرو به دروغ زد. . .سلامتی دختري که حرف دوست مثل خواهرش رو باور کرد. . .سلامتی دختري که بی خبر خطش خاموش شد. . .سلامتی اون قسم ها اون دوست دارم


عشق ...  عشق ...
درخواست حذف این مطلب
:: داستان سلامتی........  
به سلامتی اونایی که قدرشونو ندونستیم و تو روح اونایی که لیاقت ما رو نداشتن … سلامتی پسری که اسم دوس دخترش رو روی بازوهاش خالکوبی کرده تا هرگز فراموشش نکنه… اماغافل ازاینکه دوس دخترش اسمشو اشتباهی گفت…   سلامتی دختري که یه روزعاشق شد. . .سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد. . .سلامتی دختري که هیچی کم نذاشت. . .سلامتی عشق پاکشون. . .سلامتی اون همه خاطره ها و شیطنت هاو دیووونه بازی های زیر بارونقرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خ


داستان سلامتی........  داستان سلامتی........
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی دختر و پسری که ...  
به سلامتی دختر و پسری که …سلامتی پسری که یه روز عاشق شد. . .سلامتی دختري که یه روزعاشق شد. . .سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد. . .سلامتی دختري که هیچی کم نذاشت. . .سلامتی عشق پاکشون. . .سلامتی اون همه خاطره ها و شیطنت هاو دیووونه بازی های زیر بارونقرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها. . .سلامتی دوستی که زیراب پسرو به دروغ زد. . .سلامتی دختري که حرف دوست مثل خواهرش رو باور کرد. . .سلامتی دختري که بی خبر خطش خاموش شد. . .سلامت


به سلامتی دختر و پسری که ...  به سلامتی دختر و پسری که ...
درخواست حذف این مطلب
:: سلامتی منه تنها  
سلامتی پسری که یروز عاشق شد سلامتی پسری که اندازه یه نگاه خیانت نکرد سلامتی دختري که هیچی کم نزاشت سلامتی عشق پاکشون سلامتی اون همه خاطره و دیوونه بازی ها سلامتی دوستی که زیرآب پسرو به دروغ زد سلامتی دختري که حرف دوست مثل خواهرشو باور کرد سلامتی دختري که بی خبر خطش خاموش شد سلامتی اون قسمها اون دوست دارم هایی که هیچوقت تحویل داده نشد سلامتی پسری که هرچی قسم خورد خواهش کرد اثری نداشت سلامتی دختري که با چشم خیس به پسر گفت ازت بدم میاد سلامتی پ


سلامتی منه تنها  سلامتی منه تنها
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی...  
 به سلامتی همه اونایی که خطشون اعتباریه ولی معرفتشون دایمیه! _ به سلامتی اونایی که به پدر و مادرشون احترام میذارن و میدونن تو خونه ای که بزرگترها کوچک شوند؛ کوچکترها هرگز بزرگ نمیشوند . _ به سلامتی آسمون که با اون همه ستاره اش یه ذره ادعا نداره در حالی که یه سرهنگ با سه تا ستاره اش دهن عالم و آدمو سرویس کرده _ به سلامتی‌ اون پسری که وقتی‌ تو خیابون نگاهش به یه دختر ناز و خوشگل میفته بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه آ !!! شم باشی‌... انگ


به سلامتی...  به سلامتی...
درخواست حذف این مطلب
:: مخاطب خاص قدیم...  
آهای مخاطب خاص قدیم خوب بخون:به سلامتی خودم که به خاطر تو قید بهتر از تو رو زدم....به سلامتی خودم که اگه دروغی هم گفتم بخاطر ترس از دست دادنت بود...به سلامتی خودم که در مورد احساسم  دروغ نگفتم...به سلامتی خودم که با وجوداینکه میدونستم ی روزی بی تفاوت میشی بهم ولی بازم"ذوست داشتم و دارم"... به سلامتی خودم که هیچ !!! اندازه من دوست نداره... به سلامتی خودم که چیزایی  در موردت شنیدم که تحملش خیلی برام سخت بود ولی نذاشتم تو روحتم باخیر شه چون باور نداشتم....


مخاطب خاص قدیم...  مخاطب خاص قدیم...
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی  
سلامتی پسری که یه روز عاشق شد. . .سلامتی دختري که یه روزعاشق شد. . .سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد. . .سلامتی دختري که هیچی کم نذاشت. . .سلامتی عشق پاکشون. . .سلامتی اون همه خاطره ها و شیطنت هاو دیووونه بازی های زیر بارونقرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها. . .سلامتی دوستی که زیراب پسرو به دروغ زد. . .سلامتی دختري که حرف دوست مثل خواهرش رو باور کرد. . .سلامتی دختري که بی خبر خطش خاموش شد. . .سلامتی اون قسم ها اون دوست دارم


به سلامتی  به سلامتی
درخواست حذف این مطلب
:: بسلامتی خودم.....  
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ سلامتی دلتنگا نه دلسنگا سلامتی سربازا نه چتربازا سلامتی رازدارا نه نازدارا سلامتی تو دلیا نه تو مخیا سلامتی رفقا نه رقبا سلامتی زجر دیده ها سلامتیه خودم و خودت !     به سلامتی دختري که رفیقش بهش گفت:اونو رو ببین...!!!     گفت:من به عشقم قول دادم چشم چرونی نکنم.   گفت:نه عزیز اونو رو ببین اون دختره کیه با عشقت؟؟؟؟  


بسلامتی خودم.....  بسلامتی خودم.....
درخواست حذف این مطلب
:: سلامتی  
به سلامتی دختر و پسری که یه روز عاشق هم شدند . . . سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد. . . سلامتی دختري که هیچی کم نذاشت. . . سلامتی عشق پاکشون. . . سلامتی اون همه خاطره ها و شیطنت هاو دیووونه بازی های زیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها. . . سلامتی دوستی که زیراب پسرو به دروغ زد. . . سلامتی دختري که حرف دوست مثل خواهرش رو باور کرد. . . سلامتی دختري که بی خبر خطش خاموش شد. . . سلامتی اون قسم ها اون دوست دارم هایی که هیچو


سلامتی  سلامتی
درخواست حذف این مطلب
:: فرشته کوچولوی 9...  
سلامتی دختري که عاشق پاهای پیاده عشقش بود چون ماشین نداشتسلامتی دختري که با عشقش رفت رستوران دونگه غذا شو داد تا جیب عشقش خالی نشهسلامتی دختري که اگه هر جا بدونه عشقش رفت جای خالی اون رو کنارش حس کردسلامتی دختري که دنباله ماشین ، ملک پدری و قیافه عشقش نبودسلامتی دختري که در هر شرایطی عشقشو تنها نذاشتسلامتی دختري که عشقشو وسیله ندید برای بازیسلامتی دختري که هیچ وقت miss برای عشقش ننداختسلامتی دختري که رو عشقش حساس بودسلامتی دختري که با لبخند


فرشته کوچولوی 9...  فرشته کوچولوی 9...
درخواست حذف این مطلب
:: سلامتی اون روز  
سلامتی روزی که من سفید پوشیدم...     رفیقا مشکی پوشیدن ومن حال میکنم با تیرگیشون...   سلامتی اون چندتا شونه،که تابوت نحسه من رو شونشونه...   سلامتی یه صدای بلند و صدای تکرار جمعیت...   سلامتی صدای صوت قرآن یه بینوا...   سلامتی اشکا...   سلامتی خاکا...   سلامتی سنگا...   سلامتی دل کندنا...   سلامتی بغض !!! ا...   سلامتی تنهایی زیر خاک...   سلامتی روزی که رفیقا فراموشم میکنن...   سلامتی روزی که هیچ یاد وخاطره ای ازم تو ذهن اطرافیانم نمونه...   سلامتی اون دسته افر


سلامتی اون روز  سلامتی اون روز
درخواست حذف این مطلب
:: سلامتی......  
به سلامتی دختر و پسری که … سلامتی پسری که یه روز عاشق شد. . . سلامتی دختري که یه روزعاشق شد. . . سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد. . .   سلامتی دختري که هیچی کم نذاشت. . . سلامتی عشق پاکشون. . . سلامتی اون همه خاطره ها و شیطنت هاو دیووونه بازی های زیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها. . . سلامتی دوستی که زیراب پسرو به دروغ زد. . . سلامتی دختري که حرف دوست مثل خواهرش رو باور کرد. . . سلامتی دختري که بی خبر خطش خاموش شد.


سلامتی......  سلامتی......
درخواست حذف این مطلب
:: سلامتی  
به سلامتی دختر و پسری که … سلامتی پسری که یه روز عاشق شد. . . سلامتی دختري که یه روزعاشق شد. . . سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد. . .   سلامتی دختري که هیچی کم نذاشت. . . سلامتی عشق پاکشون. . . سلامتی اون همه خاطره ها و شیطنت هاو دیووونه بازی های زیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها. . . سلامتی دوستی که زیراب پسرو به دروغ زد. . . سلامتی دختري که حرف دوست مثل خواهرش رو باور کرد. . . سلامتی دختري که بی خبر خطش خاموش شد.


سلامتی  سلامتی
درخواست حذف این مطلب
  
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وبلاگ 24.اطلاعات میباشد. همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24.اطلاعات هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید.
All rights reserved. © WEBLOG24.INFO 2016