وبلاگ 24.اطلاعات

انواع خشونت از چه انی سر می زند؟
:: انواع خشونت در رابطه با دیگران  
اکثر ما با شنیدن لغت خشونت به یاد برخوردهای فیزیکی شدید مي‌افتیم. شاید هم زماني که از انواع خشونت در رابطه با دیگران صحبت مي‌شود به شیوه های مختلف ضرب و جرح و سطوح مختلف آسیب دیدگی ناشی از آن فکر کنیم. اگرچه قطعاً برخورد فیزیکی نمونه‌ای از اعمال خشونت محسوب مي‌شود و یکی از شدیدترین انواع خشونت نیز هست، اما رفتارهای خشونت آميز دیگری هم وجود دارند که ممکن است در نگاه اول مورد توجه ما قرار نگیرند.  


انواع خشونت در رابطه با دیگران  انواع خشونت در رابطه با دیگران
درخواست حذف این مطلب
:: انواع خشونت غیر مستقیم  
خشونت غیر مستقیم به دو نوع است: 1. خشونت کلتوری 2. خشونت ساختاری خشونت کلتوری: خشونت کلتوری مشتمل است بررسم و رواج های منف-ی، پایم-ال س-اختن حق-وق و ارزش ه-ای دیگ-ران پی-روی از عنعنات !!! افاتی و امثال آن خشونت ساختاری یا سازماندهی شده:


انواع خشونت غیر مستقیم  انواع خشونت غیر مستقیم
درخواست حذف این مطلب
:: مفهوم خشونت  
خشونت، مقوله‏های مختلفی را در بر مي‏گیرد که در تعریف آن باید ملحوظ شوند. معضلی که در مورد خشونت وجود دارد این است که اولین بار که به خشونت نگاه !!! د، خشونت‏های جسماني شدیدی بود که فرد را به بیمارستان مي‏فرستاد. این نگاه از غرب شروع شد؛ حدود سال‏های ۱۹۶۷، ۱۹۶۸ اولین نگاه‏ها به خشونت پدیدار شد و تا الان که حدود سی سال (سه دهه) کار در مورد خشونت صورت گرفته، انواع و اقسام مختلف آن مشخص شده است.


مفهوم خشونت  مفهوم خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: بررسی انواع خشونت های رفتاری، فیزیکی و کلامی  
به باور بسیاری از عموم خشونت مترادف با کتک و ضرب و جرح است و اصولا برخورد فیزیکی شدید و یا آهسته تر یک یا چند نفر را با یکدیگر شامل مي شود. البته این نکته که خشونت فقط فیزیکی نیست بدیهی به نظر مي رسد. معاني عميق خشونت نتایجی شگفت انگیز به دنبال دارد و گاهی اوقات از دایره اطلاعات عمومي گام را فراتر مي گذارد، به عنوان مثال اینکه حتی یک نگاه سرد و عاری از هر گونه احساس مي تواند در دایره انواع خشونت قرار بگیرد و یا رفتارهای دیگری که ممکن است در نگاه


بررسی انواع خشونت های رفتاری، فیزیکی و کلامی  بررسی انواع خشونت های رفتاری، فیزیکی و کلامی
درخواست حذف این مطلب
:: انواع خشونت  
خشونت خانوادگى شکل‏هاى متفاوتى دارد.الف: خشونت جسمىدر این خشونت جسم قربانى آسیب مى‏بیند. خشونت جسمى خود به دو نوع تقسیم مى‏شود:الف: خشونتى که به مرگ خشونت دیده مى‏انجامد.ب: خشونتى که قربانى خشونت را مجروح و یا مصدوم مى‏سازد و یا خشونت دیده احساس درد مى‏کند، هر چند این درد خفیف باشد.


انواع خشونت  انواع خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: انواع خشونت و نحوه مقابله با آن ها  
انواع خشونت و نحوه مقابله با آن ها   خشونت رواني رفتار خشنی که سلامت روان فرد را در معرض خطر قرار مي‌دهد، مي‌تواند مصداق خشونت رواني باشد. وقتی فریاد همسرتان ضربان قلب‌تان را بالا مي‌برد و استرس به جان‌تان مي‌اندازد، شما قرباني خشونت خانگی شده‌اید. اگر همسرتان به شما شک دارد، تهدیدتان مي‌کند، به شما وفادار نیست، مجبورتان مي‌کند خلاف کنید و حتی رفتارهای به‌ظاهر ساده‌ای مثل تحقیر، متلک، تمس !!! و اهانت کلامي را ابراز مي‌کند، قرباني خش


انواع خشونت و نحوه مقابله با آن ها  انواع خشونت و نحوه مقابله با آن ها
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت ازمنظرقران  
د و با خشونت‏گر برخورد کنند و ایجاد مهر و محبت در ميان اعضاى خانواده نمایند. تغییر وضعیت جسمى، سکوت، گوش دادن به سخنان خشونت‏گرا، توجه به آثار خشونت و وضو گرفتن از راههاى کنترل خشم شناخته مى‏شود. از سویى دیگر حکومت‏ها با وضع برخى قوانين و مقررات مى‏توانند در راستاى کنترال خشم قدم بردارند. کلید واژه‏ها: خشونت، خشونت خانوادگى، خشونت روحى، خشونت جسمى، خشونت مالى، خانواده، کنترل خشم.


خشونت ازمنظرقران  خشونت ازمنظرقران
درخواست حذف این مطلب
:: تعریف فلسفى خشونت  
خشونت یعنى... مجموعه ‏اى را برخلاف طبع و نُرم آن مجموعه هدایت !!! است. لذا این ‏طور نیست که فقط کشت و کشتار و شکنجه و امثال این ها خشونت باشد... این ها صورت ‏هاى حاد و آلوده ظهور خشونت هستند ولى خشونت در آن ها خلاصه نمي ‏شود و اصناف و انواع و مصادیقى دیگر هم دارد بنابراین خشونت به معناى مانع شکوفایى طبع آدمى و حرکت طبیعى و آزاد فرد بودن است. و در مورد جمع نیز آن چه مانع حرکت و رفتار نرمال جامعه شود و هنجارهاى جامعه را بشکند خشونت نام دارد. این هنجا


تعریف فلسفى خشونت  تعریف فلسفى خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: خشم و انواع آن  
         معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده مي شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت مي گیرد و به افراد و اشیاء آسیب مي رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قرباني خشونت آسیب بدنی مي بیند، تحقیر مي شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ !


خشم و انواع آن  خشم و انواع آن
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت علیه کودکان  
خشونت علیه کودکان  خشونت متقابل والدین نسبت به یکدیگر گاهی اوقات به رفتار با فرزندان نیز تعميم داده مي شود و آنها قرباني روابط خشونت و فضای خشونت آميز در محیط خانواده مي شوند. به هر حال خشونت، خشونت مي آفریند و در یک رابطه متقابل، ابعاد و اشکال پیچیده تری مي یابد. کودکاني که در چنین محیط خانوادگی رشد مي کنند و شخصیتشان شکل مي گیرد، خشونت را مي آموزند. آنها یاد مي گیرند که هر گاه با رفتار و گفتار !!! ی مخالف باشند، او را مورد تهدید قرار دهند،


خشونت علیه کودکان  خشونت علیه کودکان
درخواست حذف این مطلب
:: انواع خشونت-خشونت از چه !!! انی سر می زند؟  
وقتی در یک جامعه، ميزان خشونت افزایش مي یابد و وقتی این خشونت در شکل های مختلف در سطح جامعه به صورت یک عرف پذیرفته شده درمي آید، بدون شک باید دلایل بروز آن را در لایه های بنیادی تر فردی یا اجتماعی آن جامعه مورد بررسی قرار داد.... خشونت وجه منفی ذهن و روان انسان است که عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش دارند. عصبانيت، تهدید، ت !!! یب شخصیت و تهاجم به آنچه که در جامعه طبیعی تلقی مي شود، اشکال متفاوت خشونت است که گاه مي تواند جسم و روان فرد را تحت تاثیر


انواع خشونت-خشونت از چه !!! انی سر می زند؟  انواع خشونت-خشونت از چه !!! انی سر می زند؟
درخواست حذف این مطلب
:: برسی خشونت از نگاهی دیگر  
خشونت تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده مي شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت مي گیرد و به افراد و اشیاء آسیب مي رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قرباني خشونت آسیب بدنی مي بیند، تحقیر مي شود. شخص خشونت دیده اگر کودک


برسی خشونت از نگاهی دیگر  برسی خشونت از نگاهی دیگر
درخواست حذف این مطلب
:: تعریف خشونت  
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده مي شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت مي گیرد و به افراد و اشیاء آسیب مي رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قرباني خشونت آسیب بدنی مي بیند، تحقیر مي شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد،


تعریف خشونت  تعریف خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: تعریف فلسفى خشونت  
تعریف فلسفى خشونت خشونت یعنى... مجموعه ‏اى را برخلاف طبع و نُرم آن مجموعه هدایت !!! است. لذا این ‏طور نیست که فقط کشت و کشتار و شکنجه و امثال این ها خشونت باشد... این ها صورت ‏هاى حاد و آلوده ظهور خشونت هستند ولى خشونت در آن ها خلاصه نمي ‏شود و اصناف و انواع و مصادیقى دیگر هم دارد بنابراین خشونت به معناى مانع شکوفایى طبع آدمى و حرکت طبیعى و آزاد فرد بودن است. و در مورد جمع نیز آن چه مانع حرکت و رفتار نرمال جامعه شود و هنجارهاى جامعه را بشکند خشونت


تعریف فلسفى خشونت  تعریف فلسفى خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: ۸ نوع خشونت و ۱۰ دلیل برای زاد و رشد خشونت  
 ۱- خشونت، محصول آموزش و امری یادگرفتنی و یادداني است.   ۲- خشونت، محصول سرخوردگی، تراکم ناکامي و جهش توقعات است. ۳- خشونت، یک اقدام عقلاني، حساب‌شده و تکنیکی برای !!! ب هدف است (صنعت خشونت) . ۴- خشونت، محصول نوعی اختلال رواني و جنون لحظه‌ای است (مورد آیشمن) . ۵- خشونت، نوعی انتقام کین‌توزانه در هنگامه‌ ضعف رقیبی است که تاکنون مسلط و هژمون بوده است. ۶- خشونت، واپسین اقدام ممکن و پاسخ نهایی بعد از آزمودن انواع راه‌های مسالمتاميز است. ۷-  خشونت، م


۸ نوع خشونت و ۱۰ دلیل برای زاد و رشد خشونت  ۸ نوع خشونت و ۱۰ دلیل برای زاد و رشد خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: راه‌های جلوگیری از خشونت چیست؟  
  یک عضو هیئت علمي !!! علوم پزشکی یاسوج گفت: با انجام برخی اقدامات مي‌توانيم از ایجاد خشونت در جامعه جلوگیری کنیم.   شیرعلی !!! امين در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کهگیلویه و بویراحمد در خصوص افزایش خشونت در بین دانش‌آموزان افزود: در دنیا گفته مي‌شود که مهم‌ترین عامل خشونت آموزش است و محیط خشونت را به افراد یاد مي‌دهد، بنابراین مهم‌ترین عامل ترویج خشونت تلویزیون است با !!! ‌های خشونت‌آميزی که پخش مي‌کند.


راه‌های جلوگیری از خشونت چیست؟  راه‌های جلوگیری از خشونت چیست؟
درخواست حذف این مطلب
:: !!! !!! ی و مبارزه با خشونت و !!! افات  
   این تعبیر خشونت و متهم نمودن !!! به خشونت رویه تبلیغاتی منفی است که غرب علیه !!! علی الخصوص شیعه در پیش گرفته است،که متاسفانه افرادی که شناختی از !!! واقعی ندارند و یا اطلاع ناقص دارند دست خوش این تبلیغات قرار گرفته و بعضا همان شیوه غرب را هم ادامه مي دهند. اما واقعا خشونت چیست ؟ در کوتاه سخن به نظر مي رسد خشونت فردی منظور نبوده ،بلکه مراد خشونت دستگاه حاکمه است . خشونت !!! ،و یا خشونت از نوع مدنی ویا بالاتر.خشونت در دستگاه حاکمه و ساختار آن .


!!! !!! ی و مبارزه با خشونت و !!! افات  !!! !!! ی و مبارزه با خشونت و !!! افات
درخواست حذف این مطلب
:: شش عامل زمینه ساز خشونت را جدی بگیرید  
«خشونت» همواره در تاریخ بشر قصه و غصه‌ای پردامنه داشته ‌است. و این روزها به دلیل اقدام‌های خشونت‌آميز !!! ، خشونت و خشونت ورزی و دلایل زمينه‌ساز آن به دغدغه‌ای برای اهالی فکر بدل شده‌ است. از این رو، 24 دی ‌ماه مؤسسه پرسش ميزبان !!! مصطفی ملکیان و !!! احسان شریعتی و کریم نصر شد تا درباره خشونت به بحث نشینند.


شش عامل زمینه ساز خشونت را جدی بگیرید  شش عامل زمینه ساز خشونت را جدی بگیرید
درخواست حذف این مطلب
:: تعریف خشونت  
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده مي شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت مي گیرد و به افراد و اشیاء آسیب مي رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قرباني خشونت آسیب بدنی مي بیند، تحقیر مي شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد،


تعریف خشونت  تعریف خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت به بهانه صلح!!!  
کشورهای !!! ی از جمله کشور خودمان همواره در معرض انواع خشونت ها از طرف !!! و !!! ت های غربی بوده اند. جالب اینجاست که تمامي این خشونت ها به بهانه ی استقرار صلح و آرامش در کشورهای !!! ی صورت مي گیرد. چند سالی است که مقامات غربی همواره از دستی !!! کشورمان به سلاح های هسته ای اظهار نگراني مي کنند تا به اصطلاح آنها صلح از بین نرود. !!! و کشورهای غربی با این بهانه پوچ، انواع خشونت ها از تحریم گرفته تا ترور دانشمندان هسته ای را علیه کشورمان مرتکب مي شوند. حال سو


خشونت به بهانه صلح!!!  خشونت به بهانه صلح!!!
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت ازکجا نشات گرفته و چگونه عده ای خشونت می آموزند ؟  
خشــــــــــــونت چیســـــــــــــت؟ خشونت یک کلمه عربی است که در لغت خشن شدن، در شت شدن و ( ضدنرمي ) را گویند. تعریف خشونت: رسانيدن ه-ر ن-وع ض-رر ب-ه دیگ-ران را خش-ونت گوین-د. بن-ا برای-ن خش-ونت نتنه-ا اب-راز خش-م و غض-ب ب-وده بلک-ه ساحه وسیع را در برميگیرد. اساس خشونت را ضرر رسانيدن به دیگران تش-کیل ميده-د. خ-واه ض-ررها ی م-ادی باشد یا معنوی، جسمي باشد یا رواني و یا به اشکال دیگر صورت گیرد. خشونت عبارت از برخ-ورد زش-ت و ناس-الم ب-ا ج-انب مقاب-ل اس-ت ک-ه ب-


خشونت ازکجا نشات گرفته و چگونه عده ای خشونت می آموزند ؟  خشونت ازکجا نشات گرفته و چگونه عده ای خشونت می آموزند ؟
درخواست حذف این مطلب
:: پرخاشگری و خشونت در نوجوانان  
علت پرخاشگری و خشونت نوجوانان چیست؟ پرخاشگری یکی از مشکلات رفتاری بسیار جدی و نگران کننده در نوجواني است. در کنار ترس از خودکشی و سوء مصرف مواد، خشونت در نوجوان ها یکی از مهم ترین نگراني های والدین است. از این واژه (پرخاشگری و خشونت)جهت بیان !!! مفهوم بسیاری از انواع رفتارها استفاده مي شود. از جمله: بدخلقی، بحث و مشاجره !!! ، زورگویی، !!! اب !!! لوازم شخصی و بی رحمي نسبت به حیوانات و هم چنین دعوا !!! .


پرخاشگری و خشونت در نوجوانان  پرخاشگری و خشونت در نوجوانان
درخواست حذف این مطلب
:: نشست رفع خشونت از !!! ن  
نشست رفع خشونت از !!! ن توسط شورای !!! ن بنیاد اميد ایرانيان برگزار مي‌شود.   در ادامه سلسله نشست های رفع خشونت که توسط بنیاد اميد ایرانيان برگزار مي شود،روز پنجشنبه 14 اسفند نشست رفع خشونت از !!! ن برگزار مي شود. پیشتر نشستهایی با موضوعاتی همچون رفع خشونت از محیط زیست،رفع خشونت از حقوق داخلی و رفع خشونت از نظام بین الملل برگزار شده بود.  


نشست رفع خشونت از !!! ن  نشست رفع خشونت از !!! ن
درخواست حذف این مطلب
:: انواع خشونت  
وقتی در یک جامعه، ميزان خشونت افزایش مي یابد و وقتی این خشونت در شکل های مختلف در سطح جامعه به صورت یک عرف پذیرفته شده درمي آید، بدون شک باید دلایل بروز آن را در لایه های بنیادی تر فردی یا اجتماعی آن جامعه مورد بررسی قرار داد.... منبع:مجله زندگی ایده آل


انواع خشونت  انواع خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: !!! !!! ی و مبارزه با خشونت و !!! افات  
 این تعبیر خشونت و متهم نمودن !!! به خشونت رویه تبلیغاتی منفی است که غرب علیه !!! علی الخصوص شیعه در پیش گرفته است،که متاسفانه افرادی که شناختی از !!! واقعی ندارند و یا اطلاع ناقص دارند دست خوش این تبلیغات قرار گرفته و بعضا همان شیوه غرب را هم ادامه مي دهند.اما واقعا خشونت چیست ؟ در کوتاه سخن به نظر مي رسد خشونت فردی منظور نبوده ،بلکه مراد خشونت دستگاه حاکمه است . خشونت !!! ،و یا خشونت از نوع مدنی ویا بالاترخشونت در دستگاه حاکمه و ساختار آن


!!! !!! ی و مبارزه با خشونت و !!! افات  !!! !!! ی و مبارزه با خشونت و !!! افات
درخواست حذف این مطلب
:: نمونه ای از خشونت در قرآن  
 نمونه ای از رفتارهایی که قرآن آنها را رفتار و یا گفتار ظالمانه و ستمگرانه و در نتیجه خشونت مي شناسد، الف. خشونت های فردی 1. انساني که به ناحق و بدون رواداشت مقررات و هنجارهای اجتماعی و دینی به قتل مي رسد مظلوم است و مورد خشونت، پس آنکه جان وی را ستانده است ظالم است و خشونت گر: «ولاتقتلوا النفس !!! ی حرّم الله إلاّ بالحقّ و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلایسرف فی القتل إنّه کان منصوراً»


نمونه ای از خشونت در قرآن  نمونه ای از خشونت در قرآن
درخواست حذف این مطلب
:: خشونــــت چیست؟  
خشونت ح !!! ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحميل مي‌کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است. هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت‌آميز نام مي‌گیرد. رفتار خشونت‌آميز مي‌تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد.


خشونــــت چیست؟  خشونــــت چیست؟
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت از کجا نشات گرفته است ؟  
  دلیل و منشا خشونت در اجتماع چرا خشونت و رفتار خشونت آميز در بین مردم جامعه ما رواج یافته و منشا رواني آن چیست و از کجا سرچشمه مي گیرد. در چنین جامعه‌ای، نمي‌توان انتظاری جز «فساد»، «از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی» و «طغیانگری مردم» داشت. «خشونت»، ذات جامعه بی‌اعتماد است. لذا رفتار خشونت‌آميز افراد، دلیل بر فقدان آسایش رواني آنهاست.


خشونت از کجا نشات گرفته است ؟  خشونت از کجا نشات گرفته است ؟
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت  
همانطور که مي دانيم خشونت سه قاعده اصلی دارد: 1.نباید به خودم صدمه بزنم. 2.نباید به اطرافیان صدمه بزنم. 3.نباید به اموال خودم و دیگران لطمه ای وارد کنم. خشونت یکی از موضوعات بسیار مهم در جامعه است که مقدار خشونت و عصبانيت در هر فرد با توجه به روحیات،اخلاق،خانواده و ماه و روزی که در آن متولد شده است متفاوت است.   گروه namakaps در نظر دارد تا در رابطه با خشونت در متولدین هر ماه تحقیق کند و نتایج خود را در این وبلاگ ارائه دهد.


خشونت  خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: پرسش مهر17دنیایی به دور از خشونت.... مقاله"علت پرخاشگری و خشونت نوجوانان چیست؟"  
علت پرخاشگری و خشونت نوجوانان چیست؟ پرخاشگری یکی از مشکلات رفتاری بسیار جدی و نگران کننده در نوجواني است. در کنار ترس از خودکشی و سوء مصرف مواد، خشونت در نوجوان ها یکی از مهم ترین نگراني های والدین است. از این واژه (پرخاشگری و خشونت)جهت بیان !!! مفهوم بسیاری از انواع رفتارها استفاده مي شود. از جمله: بدخلقی، بحث و مشاجره !!! ، زورگویی، !!! اب !!! لوازم شخصی و بی رحمي نسبت به حیوانات و هم چنین دعوا !!! .


پرسش مهر17دنیایی به دور از خشونت.... مقاله"علت پرخاشگری و خشونت نوجوانان چیست؟"  پرسش مهر17دنیایی به دور از خشونت.... مقاله"علت پرخاشگری و خشونت نوجوانان چیست؟"
درخواست حذف این مطلب
  
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وبلاگ 24.اطلاعات میباشد. همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24.اطلاعات هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید.
All rights reserved. © WEBLOG24.INFO 2016