وبلاگ 24.اطلاعات

خشونت خانگی
:: نشست رفع خشونت از !!! ن  
نشست رفع خشونت از !!! ن توسط شورای !!! ن بنیاد امید ایرانیان برگزار می‌شود.   در ادامه سلسله نشست های رفع خشونت که توسط بنیاد امید ایرانیان برگزار می شود،روز پنجشنبه 14 اسفند نشست رفع خشونت از !!! ن برگزار می شود. پیشتر نشستهایی با موضوعاتی همچون رفع خشونت از محیط زیست،رفع خشونت از حقوق داخلی و رفع خشونت از نظام بین الملل برگزار شده بود.  


نشست رفع خشونت از !!! ن  نشست رفع خشونت از !!! ن
درخواست حذف این مطلب
:: دلایل و اثرات خشونت در خانواده  
دلایل و اثرات خشونت در خانواده دلایل خشونت خانگي خشونت در حقیقت یک فرم یا مدل نمایش مشکل اجتماعی است . متاسفانه عده ای آنرا یک روش قانونی و مشروع می دانند . معولاً !!! نی که مورد خشونت قرار می گیرند از طرف جامعه مقصر در بوجود آوردن خشونت دیده می شوند وحتی  در بعضی از مواقع تنها مقصر شرایط خشونت آمیز در خانواده شناخته می شوند . تعدادی از افراد معتقدند که این رفتار !!! ن است که موجب عصبانیت و رفتار خشن مرد می شود و بدین ترتیب برای مردان خشن دلیلی برا


دلایل و اثرات خشونت در خانواده  دلایل و اثرات خشونت در خانواده
درخواست حذف این مطلب
:: دلایل و اثرات خشونت در خانواده  
دلایل و اثرات خشونت در خانواده دلایل خشونت خانگي خشونت در حقیقت یک فرم یا مدل نمایش مشکل اجتماعی است . متاسفانه عده ای آنرا یک روش قانونی و مشروع می دانند . معولاً !!! نی که مورد خشونت قرار می گیرند از طرف جامعه مقصر در بوجود آوردن خشونت دیده می شوند وحتی  در بعضی از مواقع تنها مقصر شرایط خشونت آمیز در خانواده شناخته می شوند . تعدادی از افراد معتقدند که این رفتار !!! ن است که موجب عصبانیت و رفتار خشن مرد می شود و بدین ترتیب برای مردان خشن دلیلی برا


دلایل و اثرات خشونت در خانواده  دلایل و اثرات خشونت در خانواده
درخواست حذف این مطلب
:: دلایل و اثرات خشونت در خانواده  
دلایل و اثرات خشونت در خانواده دلایل خشونت خانگي خشونت در حقیقت یک فرم یا مدل نمایش مشکل اجتماعی است . متاسفانه عده ای آنرا یک روش قانونی و مشروع می دانند . معولاً !!! نی که مورد خشونت قرار می گیرند از طرف جامعه مقصر در بوجود آوردن خشونت دیده می شوند وحتی  در بعضی از مواقع تنها مقصر شرایط خشونت آمیز در خانواده شناخته می شوند . تعدادی از افراد معتقدند که این رفتار !!! ن است که موجب عصبانیت و رفتار خشن مرد می شود و بدین ترتیب برای مردان خشن دلیلی برا


دلایل و اثرات خشونت در خانواده  دلایل و اثرات خشونت در خانواده
درخواست حذف این مطلب
:: دلایل و اثرات خشونت در خانواده  
دلایل و اثرات خشونت در خانواده دلایل خشونت خانگي خشونت در حقیقت یک فرم یا مدل نمایش مشکل اجتماعی است . متاسفانه عده ای آنرا یک روش قانونی و مشروع می دانند . معمولاً !!! نی که مورد خشونت قرار می گیرند از طرف جامعه مقصر در بوجود آوردن خشونت دیده می شوند وحتی  در بعضی از مواقع تنها مقصر شرایط خشونت آمیز در خانواده شناخته می شوند . تعدادی از افراد معتقدند که این رفتار !!! ن است که موجب عصبانیت و رفتار خشن مرد می شود و بدین ترتیب برای مردان خشن دلیلی بر


دلایل و اثرات خشونت در خانواده  دلایل و اثرات خشونت در خانواده
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت خانگی علیه !!! ن  
خشونت های خانگي بیش از آن که برآمده ازخصومت میان زن وشوهر باشد ناشی از نا آشنایی زن ومرد با تفاوت های روانی یکدیگر وپیامد ناآشنایی ی !!! توجهی به ویژگی های روابط خانوادگی وا !!! امات آن است.   در حقیقت کشمکش ها وخشونت ها آنگاه بروز می کند که مرد انتظارات مردانه ای از همسر خود دارد ویا زن خواستار حساسیت های !!! نه از مرد می شود.        


خشونت خانگی علیه !!! ن  خشونت خانگی علیه !!! ن
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت خانگی !!!  
خشونتی که به نظر می‌رسد در طبقات مختلف اجتماع شایع است و تنها به بخش فرودست آن تعلق ندارد !.متاسفانه در ایران آمار قابل اعتمادی درباره خشونت خانگي علیه !!! ن کمتر در دسترس است. به گفته محبوبه عباسقلی‌زاده، رو !!! مه‌نگار و فعال حقوق !!! ن «در این زمینه فقط تحقیقی در دوره قبل از ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت که مربوط به یک دهه قبل است»!این آمار که هرگز منتشر نشد ، از بزرگترین و مهمترین پژوهش‌ها، درباره خشونت علیه !!! ن در قالب یک طرح ملی


خشونت خانگی !!!  خشونت خانگی !!!
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت خانگی در غیبت آمارهای رسمی ‌رشد می‌کند  
خشونت به‌طورکلی از آن پدیده‌هایی است که دارای طیف وسیعی از پیامدهای اجتماعی و فرهنگی برای افراد جامعه است و در عین حال خود، معلول مسائل دیگری همچون اعتیاد، مشکلات روانی، جامعه‌پذیری، احساس نابرابری و مردسالاری است، اما وقتی همین خشونت در قالب خانواده که قرار است امن‌ترین مکان برای حمایت از فرد در مقابل جامعه باشد، اتفاق می‌افتد دارای پیامدها و آسیب‌های چند برابری می‌شود.


خشونت خانگی در غیبت آمارهای رسمی ‌رشد می‌کند  خشونت خانگی در غیبت آمارهای رسمی ‌رشد می‌کند
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت صوفیانه!  
خشونت صوفیانه نوجوان بودم که شیفته ادبیات صوفیانه شدم. اما خشونت ادبیات صوفیانه زخمی بر روحم نهاد که جایش همچنان باقی است. سلوک عرفانی بر بنیان نوعی جنگ و خصومت درونی بنا شده است. در طریق معنوی، گام نخست اعلام جنگ به خود است. یکباره !!! ‌‌هایی از وجودت به اردوگاه دشمن می‌پیوندد، و تو چندان دشمنانه به خود می‌تازی که گویی حیات و شکوفایی‌ات در گرو ریختن خون این خود است. صحنه‌های خونبار جنگ میان صوفی و نفس‌اش هنوز هم از کابوس‌های شبانه من است.


خشونت صوفیانه!  خشونت صوفیانه!
درخواست حذف این مطلب
:: خطر خشونت های خانوادگی را جدی بگیرید!  
جنگ و زن : بروز خشونت و درگیر شدن مستقیم یا غیر مستقیم بخشی از شهروندان و البته تحمل پیامدهای حاصل از این خشونت در سال های اخیر بسیاری از کارشناسان را بر آن داشته تا با کند و کاو درباره مصادیق خشونت، ابعاد مختلف این آسیب اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و را !!! اری برای مقابله با آن بین !!! ند.


خطر خشونت های خانوادگی را جدی بگیرید!  خطر خشونت های خانوادگی را جدی بگیرید!
درخواست حذف این مطلب
:: چرا خشونت  
؛ در باب سبب شناسی خشونت های مذهبی     یکی از واقعیت های تاریخی جامعه ی انسانی، کشمکش، جنگ و پیکار خونین و به کارگیری رفتارهای آزاردهنده و خشونت های دهشناک علیه دیگران است. طیفی از رفتارهای خشن، اعم از نادیده گرفتن طرف مقابل، تحقیر، توهین، خشونت کلامی و جنگ هایی با انگیزه های مختلف، منجمله انگیزه ی دینی و مذهبی، با رفتارهای خشن و خارج از قواعد اخلاقی، نتایج ناگوار و فوق طاقت انسانی رخ داده است.   کشتار سبعانه و قتل های فجیع و یا شکنجه های در


چرا خشونت  چرا خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: چرا خشونت  
؛ در باب سبب شناسی خشونت های مذهبی     یکی از واقعیت های تاریخی جامعه ی انسانی، کشمکش، جنگ و پیکار خونین و به کارگیری رفتارهای آزاردهنده و خشونت های دهشناک علیه دیگران است. طیفی از رفتارهای خشن، اعم از نادیده گرفتن طرف مقابل، تحقیر، توهین، خشونت کلامی و جنگ هایی با انگیزه های مختلف، منجمله انگیزه ی دینی و مذهبی، با رفتارهای خشن و خارج از قواعد اخلاقی، نتایج ناگوار و فوق طاقت انسانی رخ داده است.   کشتار سبعانه و قتل های فجیع و یا شکنجه های در


چرا خشونت  چرا خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت وتاثیر آن برزندگی فرد  
چک لیست: 2 عنوان : خشونت وتاثیر آن برزندگی فرد 1 – 1 - بروز بدرفتاری فرد باخانواده 1 – 2 - افزایش امکان وقوع جرمو جنایت توسط فرد 1 1 – 3 - کاهش اعتمادخانواده نسبت به فرد 1 – 4 - از دست دادن دوستان وحمایت خانواده پلان عنوان :معذل خشونت وتاثیر آن برزندگی فرد مقدمه بخش اول :تاثیرات خشونت برفرد 1-1-کم شدن رابطه خانواده ودوستان با فرد 1-2-پایین امدن میزان صمیمیت درخانواده 1-3-ناکامی فرد درازدست دادن فرصت ها بخش دوم :تاثیرات خشونت درجامعه 2-1-افزایش جرم وجنایت د


خشونت وتاثیر آن برزندگی فرد  خشونت وتاثیر آن برزندگی فرد
درخواست حذف این مطلب
:: سید محمد خاتمی: انقلاب ما انقلاب رحمت بود نه خشونت  
رئیس‌جمهور اسبق کشورمان گفت: این انقلاب به جمهوری !!! ی ختم شد؛ الان چه باید !!! ؟ الگوسازی. یعنی باید این الگو را چنان بسازیم که در آن انسان‌ها احساس امنیت کنند و رفاه و پیشرفت داشته باشند. سیدمحمد خاتمی در دیدار با خانواده !!! ی گروه منصورون همچنین اظهار کرد: انقلاب ما انقلاب رحمت بود، نه خشونت. تفاوت کار آن با انقلاب‌های دیگر این است که مبنای کارش بر خشونت نیست بلکه انقل !!! در برابر بدترین خشونت‌ها بود. انقل !!! که در براندازی بر خشونت تکیه نمی


سید محمد خاتمی: انقلاب ما انقلاب رحمت بود نه خشونت  سید محمد خاتمی: انقلاب ما انقلاب رحمت بود نه خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: 4 شکل خشونت علیه !!! ن  
خشونت علیه !!! ن فقط به کتک زدن و تنبیه‌های جسمی گفته نمی‌شود. کلمات توهین‌آمیز، شک، بدبینی که در جماعت مردانه آن را خوش‌غیرتی می‌دانند همان خشونتی است که بر !!! ن - به اصطلاح مردان، «ضعیفه» - اعمال می‌شود و هیچ‌گاه هیچ‌ !!! نمی‌فهمد این زن از چه درد می‌کشد و چه می‌خواهد و چه رویاهایی در سر دارد.


4 شکل خشونت علیه !!! ن  4 شکل خشونت علیه !!! ن
درخواست حذف این مطلب
:: فرماندار: بیشترین نوع جرم در گرمی خشونت است  
http://www7.ardebil.irna.ir/fa/news/81357011/ فرماندار گرمی گفت: بیشترین نوع جرم در این شهرستان خشونت است و باید برای مقابله با آن کار فرهنگی صورت گیرد. به گزارش ایرنا محمودعلایی در جلسه بررسی عملکرد فرهنگی دستگاه های اداری گرمی گفت: خشونت به عنوان بیشترین فراوانی جرم در گرمی غدغه عوامل قضایی٬انتظامی و مردم است و با تدبیر و کار فرهنگی می توان شاهد کاهش مظاهر خشونت در جامعه شد.


فرماندار: بیشترین نوع جرم در گرمی خشونت است  فرماندار: بیشترین نوع جرم در گرمی خشونت است
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت خانگی علیه !!! ن  
خشونت های خانگي بیش از آن که برآمده ازخصومت میان زن وشوهر باشد ناشی از نا آشنایی زن ومرد با تفاوت های روانی یکدیگر وپیامد ناآشنایی ی !!! توجهی به ویژگی های روابط خانوادگی وا !!! امات آن است.   در حقیقت کشمکش ها وخشونت ها آنگاه بروز می کند که مرد انتظارات مردانه ای از همسر خود دارد ویا زن خواستار حساسیت های !!! نه از مرد می شود.        


خشونت خانگی علیه !!! ن  خشونت خانگی علیه !!! ن
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت صوفیانه!  
خشونت صوفیانه نوجوان بودم که شیفته ادبیات صوفیانه شدم. اما خشونت ادبیات صوفیانه زخمی بر روحم نهاد که جایش همچنان باقی است. سلوک عرفانی بر بنیان نوعی جنگ و خصومت درونی بنا شده است. در طریق معنوی، گام نخست اعلام جنگ به خود است. یکباره !!! ‌‌هایی از وجودت به اردوگاه دشمن می‌پیوندد، و تو چندان دشمنانه به خود می‌تازی که گویی حیات و شکوفایی‌ات در گرو ریختن خون این خود است. صحنه‌های خونبار جنگ میان صوفی و نفس‌اش هنوز هم از کابوس‌های شبانه من است.


خشونت صوفیانه!  خشونت صوفیانه!
درخواست حذف این مطلب
:: وضعیت خشونت در خانواده در ایران  
وضعیت خشونت در خانواده در ایران قیمت:40000ریال موضوع: وضعیت خشونت در خانواده در ایران فرمت فایل: word (قابل ویرایش) مقدمه : در یک دهه اخیر در ایران پژوهش‌ها و مطالعات زیادی در باره خشونت علیه !!! ن، به ویژه خشونت خانگي، انجام شده است. بر اساس آ !!! ین جستجوها ، در ۲۸ مرکز استان کشور حداقل هفتاد پژوهش میدانی قابل اعتنا در باره خشونت خانگي علیه !!! ن انجام شده است. بیشتر این پژوهش‌ها پس از سال ۱۳۷۰ تاکنون انجام شده که نشان می‌دهد پژوهشگران و !!! یان ایران


وضعیت خشونت در خانواده در ایران  وضعیت خشونت در خانواده در ایران
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت روانی و کلامی خطرناک تر از خشونت فیزیکی است/ بخش دوم  
وقتی الگوی یک زن برای انتخاب همسر آینده، ثروت و مقام و موقعیت باشد، او از همان آغاز زندگی در حال اعمال رفتار سادیستیک و خشم ورزی به همسر و فرزندان آیندهء خود است، زیرا هر روز ممکن است فردی موفق تر از همسر خود را ملاقات کرده و او را با آنان مقایسه کند، این مقایسه از خشونت فیزیکی فرد اوباش و لاابالی، بدتر، زشت تر و خطرناک تر است، زیرا علت بسیاری از خشم های فیزیکی مردان خودناباور ناشی از خشم های آغاز کنندهء موزی "معیار و ارزش ها" ی خود و !!! ن است. 


خشونت روانی و کلامی خطرناک تر از خشونت فیزیکی است/ بخش دوم  خشونت روانی و کلامی خطرناک تر از خشونت فیزیکی است/ بخش دوم
درخواست حذف این مطلب
:: کمیسیون جهان عاری از خشونت در کنفرانس وحدت تشکیل شد  
به منظور پیگیری پیشنهاد رییس جمهوری در سازمان ملل؛ کمیسیون جهان عاری از خشونت در کنفرانس وحدت تشکیل شد تهران- ایرنا- شرکت کنندگان بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت !!! ی روز !!! با تشکیل کمیسیون جهان عاری از خشونت، بر پیگیری پیشنهاد رییس جمهوری در سامان ملل تاکید !!! د. به گ


کمیسیون جهان عاری از خشونت در کنفرانس وحدت تشکیل شد  کمیسیون جهان عاری از خشونت در کنفرانس وحدت تشکیل شد
درخواست حذف این مطلب
:: کمیسیون جهان عاری از خشونت در کنفرانس وحدت تشکیل شد  
به منظور پیگیری پیشنهاد رییس جمهوری در سازمان ملل؛ کمیسیون جهان عاری از خشونت در کنفرانس وحدت تشکیل شد تهران- ایرنا- شرکت کنندگان بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت !!! ی روز !!! با تشکیل کمیسیون جهان عاری از خشونت، بر پیگیری پیشنهاد رییس جمهوری در سامان ملل تاکید !!! د. به گ


کمیسیون جهان عاری از خشونت در کنفرانس وحدت تشکیل شد  کمیسیون جهان عاری از خشونت در کنفرانس وحدت تشکیل شد
درخواست حذف این مطلب
:: ..:::: تاثیر خشونت علیه مادران باردار بر ترومای پس از تولد نوزادان ::::..  
بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان !!! میشیگان، خشونت علیه !!! ن باردار می‌تواند اثرات منفی ماندگاری بر روی نوزادان متولدنشده آن‌ها داشته باشد. این نخستین بررسی است که خشونت علیه !!! ن باردار را با علائم ترومای رفتاری و عاطفی نوزادان در نخستین سال زندگی‌شان مرتبط می‌کند. علائمی که این نوزادان تجربه می‌کنند، شامل کابوس‌دیدن، اذیت‌شدن توسط صداهای بلند و نور شفاف، اجتناب از تماس فیزیکی و لذت‌نبردن از تجارب لذت‌بخش است. به گفته دانشمندان این ب


..:::: تاثیر خشونت علیه مادران باردار بر ترومای پس از تولد نوزادان ::::..  ..:::: تاثیر خشونت علیه مادران باردار بر ترومای پس از تولد نوزادان ::::..
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت صوفیانه!  
خشونت صوفیانه نوجوان بودم که شیفته ادبیات صوفیانه شدم. اما خشونت ادبیات صوفیانه زخمی بر روحم نهاد که جایش همچنان باقی است. سلوک عرفانی بر بنیان نوعی جنگ و خصومت درونی بنا شده است. در طریق معنوی، گام نخست اعلام جنگ به خود است. یکباره !!! ‌‌هایی از وجودت به اردوگاه دشمن می‌پیوندد، و تو چندان دشمنانه به خود می‌تازی که گویی حیات و شکوفایی‌ات در گرو ریختن خون این خود است. صحنه‌های خونبار جنگ میان صوفی و نفس‌اش هنوز هم از کابوس‌های شبانه من است.


خشونت صوفیانه!  خشونت صوفیانه!
درخواست حذف این مطلب
:: برگزاری نشست تخصصی با موضوع خشونت برای والدین  
روز 18بهمن ساعت 14/30 کمیته کودک ونوجوان وبانوان دهه فجر،درسالن کانون پرورش فکری نشست تخصصی با موضوع خشونت رابرگزارکرد . دراین نشست  !!! شریفی مدرس !!! وکارمند شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ،درخصوص خشونت والدین وبچه ها مطالب خوبی را ارائه دادند و والدین هم درخصوص مشکلات رفتاری فرزندانشان سوالاتی رامطرح !!! د .


برگزاری نشست تخصصی با موضوع خشونت برای والدین  برگزاری نشست تخصصی با موضوع خشونت برای والدین
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت کلامی چیست؟  
آزار زبانی احساسات گستاخانه شخص برای کنترل و تحقیر فرد مقابل است. آنچه که تحمل آزار زبانی و هتاکی را سخت می کند توصیفات بی رحمانه ای است که نوع زندگی، نوع فکر و احساسات و نیازهای فرد مقابل را مورد هجوم قرار می دهد. بسیاری از !!! انی که هتاکی می کنند و آنهایی که مورد آزار قرار می گیرند اصلاً معنای آزار زبانی را نمی دانند. معمولاً قربانیان این نوع خشونت چنین رفتاری را نادیده می گیرند آن را نادیده می گیرند و تنها زمانی که بددهانی ها با خشونت های جس


خشونت کلامی چیست؟  خشونت کلامی چیست؟
درخواست حذف این مطلب
:: خشونت علیه !!! ن  
برای رفع خشونت علیه‌ !!! ن اقدامی نشد     پس از حوادث اسیدپاشی برای رفع خشونت علیه‌ !!! ن اقدامی نشد در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛   نه رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و نه هیچ نهادی در راستای ارائه آموزش یا توزیع بروشور به مردمی که شاهد بروز خشونت علیه !!! ن بودند و همچنین !!! ن خشونت دیده اقدامی نکرد.


خشونت علیه !!! ن  خشونت علیه !!! ن
درخواست حذف این مطلب
:: کشف ژن‌های مؤثر در خشونت  
کشف ژن‌های مؤثر در خشونت   محققان سوئدی پس از مطالعه بر روی مواردی از خشونت متوجه دو جهش ژنی مرتبط با رفتار‌های خشونت‌آمیز در افراد شدند.به گزارش ایسنا، !!! جری تونن، محقق و متخصص علوم اعصاب !!! سوئد اظهار کرد: تحقیقات ما نشان داده است که بیش از ۱۰ درصد از خشونت‌ها توسط دو ژن منتقل می‌شوند. یکی از عواملی که در خشونت افراد نقش به‌سزایی دارد، جهش در ژنی موسوم بهmaoa است که در صورت وقوع ، افزایش سطح دوپامین را به همراه دارد. با افزایش سطح دوپامین ا


کشف ژن‌های مؤثر در خشونت  کشف ژن‌های مؤثر در خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: چیستی خشونت  
از مفهوم خشونت تعاریف متعددی شده است. مفاهیمی چون زور، کنترل، سرکوب، و  اجبار در قرار گرفتن در وضعیت مخالف میل افراد در تعریف این مفهوم استفاده شده است. وجود این مفاهیم در تعریف خشونت خود نشان از دوری از حق حیات  برای افراد و گروهها به لحاظ طبیعی است. زیرا استفاده از زور با ابزارهای فیزیکی و روانی در اجبار افراد و گروههای اجتماعی در انجام اموری بر خلاف میل و ارااده به معنی خشونت است. به عبارت دیگر، خشونت به رفتاری اطلاق می شود که مخالف طبع و ز


چیستی خشونت  چیستی خشونت
درخواست حذف این مطلب
:: !!! نگی  
مدام از خشونت مردان به !!! ن می نویسیم چون خشونت روی تن های کبود و صورت های اسید پاشیده خوب به چشم می آید اما روح مان هم آهسته و آرام قربانیِ خشونتِ خویش اعمال شده است گاهی. ما خود، قربانیِ خشونتِ خویش می شویم گاهی، قربانیِ قضاوتِ خویش، قربانیِ خشونت پذیرِیِ خویش ، از همان روزهای نوجوانی تا....   برگرفته از پیج !!! نگی در شبکه اجتماعی !!!


!!! نگی  !!! نگی
درخواست حذف این مطلب
  
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وبلاگ 24.اطلاعات میباشد. همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24.اطلاعات هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید.
All rights reserved. © WEBLOG24.INFO 2016