وبلاگ 24.اطلاعات

سَلامتے دُخترے دُختـری دخترے سلامتی خیانت سَلـاَمتی دُختـری سلامتی دختری کانال عاشقانه
:: به سلامتی........................  
به سلامتي دختري که واسه اولین بار عاشق شد....... به سلامتي بسری که اونم عاشق بود....اما نه عاشق ........سلامتي دختري که  حتی یه نکاه خيانت نکرد...... سلامتي دختري که همه جوره با عشقش موند... سلامتي بسری که با دروغ دخترو خام کرد...... سلامتي بسری که عشقش عشق نبود..... هوس بودوبس... سلامتي بسری که با صد نفر بودو.... سلامتي دختري که میدونست با صد نفره.... فقط عذاب کشید... سلامتي دختري که فقط عاشق بسر بودوسلامتي بسری که عاشق صد نفر....


به سلامتی........................  به سلامتی........................
درخواست حذف این مطلب
:: شهیدی...........  
گل آفتابگردان را گفتند: چراشبها سرت را پایین می اندازی؟ گفت:ستاره چشمک میزند،نمیخواهم به خورشید خيانت کنم...به سلامتي همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستندبه سلامتي شهیدی که رفت رو مین، واسه خاطر !!! رفیقش!به سلامتي پل عابر پیاده که هم مردا از روش رد میشن، هم نامرداامروز تو خیابون دست یه نفر یه قناری دیدم پرسیدم : فروشیه؟ گفت: نه رفیقمه … به سلامتي همه اونایی که رفیقشونو نمیفروشنبهبه سلامتي خدا که هر وقت باهاش گل یا پوچ بازی کنی برنده ای چون ه


شهیدی...........  شهیدی...........
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی  
به سلامتي دلی که ش !!! ت اما دلش نیومد بشکنه  به سلامتي اونی که بی !!! ه ولی نا !!! نیستبه سلامتي !!! ی که اگه همه باشن و اون نباشه انگاری هیچ !!! نیستبه سلامتي اونایی که طبیب دلهای دردمندن ولی خودشون دنیای دردنبه سلامتي !!! ی که وقتی دل بست ، تا آ !!! ش درو روی همه بستبه سلامتي همه اونایی که به قله رسیدند ولی همنوعانشون رو پله ن !!! دبه سلامتي مردائی که زمونه نامردشون نکردبه سلامتي همه اونایی که دوسشون داریم ، نمی‌دونن ... دوسمون دارن، نمی‌دونیمبه سلامتي


به سلامتی  به سلامتی
درخواست حذف این مطلب
:: برای توس بخوانش...  
سلامتي پسری که با یه جمله عاشق شد...سلامتي دختري که ی شبه دل باخت...سلامتي پسری که اندازه یه نگام به عشقش خيانت نکرد...سلامتي دختري که هیچی کم نذاشت...سلامتي عشق پاکشون...سلامتي اون همه خاطره ها و شیطنت ها دیوونه بازی های اس دادنا حرف زدن تا اذون صبح تذکر !!! خوندنا....اشک ریختنا دلتنگ بودنا کم اوردنا اونم از نبودنات...سلامتي !!! ایی که ب دختره گفتن خط بگیر دورشو... سلامتي دختري که نخواست قبول کنه اما دید برا عشقش گرون تموم میشه... سلامتي دختري که بش گفتن


برای توس بخوانش...  برای توس بخوانش...
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی خودم که کم نذاشتم اما ......  
به سلامتي. پسری که ی روز عاشق شد به سلامتي دختري که ی روز عاشق شد سلامتي پسری که اندازه ی نگاهم به عشقش خيانت نکرد سلامتي دختري که هیچی کم نذاشت سلامتي عشق پاکشو ن سلامتي اون همه خاطره ها سلامتي شب بخیر عشقم و صب بخیر زندگیم گفتن ها سلامتي اون شیطنت ها ودیونه بازی ها زیر بارون خیس شدن ها وبه خود لرزیدن ها سلامتي دوستی که زیر آب پسر رو به دروغ زد سلامتي دختري که خطش بی خبر خاموش شد سلامتي اون دوست دارمایی وقسمت هایی که driver نشد


به سلامتی خودم که کم نذاشتم اما ......  به سلامتی خودم که کم نذاشتم اما ......
درخواست حذف این مطلب
:: اس ام اس بسلامتی,اس ام اس به سلامتی دختری که,سلامتی دختری که,سلامتی دختر,سلامتی پولی,  
ٺݩهاٺـــــرین تنها ✍ اِینبار سلاَمتے دُختر پاڪ؛ نہ دُخترے ڪہ واسہ یہ شارژ رفتہ بہ فارڪ


اس ام اس بسلامتی,اس ام اس به سلامتی دختری که,سلامتی دختری که,سلامتی دختر,سلامتی پولی,  اس ام اس بسلامتی,اس ام اس به سلامتی دختری که,سلامتی دختری که,سلامتی دختر,سلامتی پولی,
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی  
به سلامتي همه اونایی که حالشون خوب نیست ولی میخندن که حال بقیه بد نشه...........  به سلامتي !!! ی که خندید ولی غمش را !!! ی نفهمید.....  سلامتي اونی که دنیا رو حرفهولی با اشک مادر له میشه  به سلامتي بالشتم که همیشه اشکموپاک کرده به سلامتي مادر تنها و تنها اگر مادر  به سلامتي حرفهایی که هیچوقت به زبون نمیان و بغض هایی که هیچوقت ش !!! ته نمیشن. سلامتي اس ام اس هایی که ویبرشون دنیامو لرزوند... درست شبیه یکی 


به سلامتی  به سلامتی
درخواست حذف این مطلب
:: سلامتیه پسر و دختری که ...  
سلامتي پسری که یه روز عاشق شد ... سلامتي دختري که یه روز عاشق شد ... سلامتي پسری که اندازه یه نگاهم به عشقش خيانت نکرد ... سلامتي دختري که هیچی کم نذاشت ... سلامتي عشق پاکشون ... سلامتي اون همه خاطره ها شیطنت ها دیوونه بازی ها زیر بارون قرار گذاشت ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها ... سلامتي دوستی که زیر اب پسرو به دروغ زد ... سلامتي دختري که حرف مثل خواهرشو باور کرد ... سلامتي دختري که بی خبر خطش خاموش شد ... سلامتي اون قسم ها اون دوست دارم هایی که هیچ و


سلامتیه پسر و دختری که ...  سلامتیه پسر و دختری که ...
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی...  
پیکت روبنوش به سلامتي  آرزوهایی که هیچ وقت لمس نکردی    به سلامتي عشقی که طالعش باتونبود وتوهنوزم دوسش داری بزن به سلامتي !!! ی که گفت دوست داره ولی به پات نموند بزن به سلامتي شبایی که تاصبح گریه کردی ولی نمیدونی چرا؟... به سلامتي (کنت)که تالحظه ی آ !!! باهات میمونه ومیسوزه....... به سلامتي...


به سلامتی...  به سلامتی...
درخواست حذف این مطلب
:: باتوم  
    آهــای پســَر ... بــا تواَمـ ... خــوب گـوشـ کـُن!   دُخترے کـه مَس !!! ه بازے دَرمیارے نیگــات مے کـُنه   وُ چشمــ ـاش بَرق مے زنه وُ زیر لب مے گه عَزیزمـ...!   دُخترے که روسَرے بَد رَنگ رو که بَراش !!! یدے سَر مے کنه و میاد به دیدنت   دُخترے کــه وَقتے قدم مے زنید وُ یه پسَر خوش تیپ تر مے بینه ،   خودشُ بیشتر مے چسبونه بهت..!!   دُخترے که وقتے از هَمه شاکے هستی وُ داد مے زنے ، هیچے نمے گه ،   فقط آرومـ دستتو مے گیره..!!   دُخترے که روز زَن براش یه شاخه 


باتوم  باتوم
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی....  
بگم به سلامتي؟؟؟ به سلامتي چی آخه؟ به سلامتي روزگار که پیرم کرد؟ سلامتي زندگی که هیچ جوره باهام راه نیومد؟ سلامتيه عشقم که گذاشت و رفت؟ سلامتيه دل بزرگم که ش !!! ت و هزار تیکه شد؟ سلامتيه چشام که یکیش اشکه و یکیش خون؟ سلامتيه دستم که بی نمکه؟ سلامتيه آدمهای اطرافم که هرکدومشون یه جوری خنجر میزنن؟ آخه تو بگو به سلامتيه چی؟؟ پس بذار بگم به سلامتيه "قبرم" که با همه ی بدبختیام یه روز تمام وجودمو در آغوش میکشه....


به سلامتی....  به سلامتی....
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی  
    * به سلامتي !!! ی که وقتی بردم گفت :اون رفیــــــــــــــــــــــــق منه .......وقتی باختم گفت : من رفیـــــــــــــــــــــــــــقتم ...... *به سلامتي دریاچه اورمیه... نه بخاطر اینکه مظلومه فقط به خاطر اینکه هیچ وقتی اجازه نداد !!! ی توش غرق بشه... *به سلامتي‌ اون بچه‌ای که شیمی‌ درمانی کرده همه ی موهاش ریخته،به باباش میگه بابا من الان شدم مثل رونالدو یا روبرتو کارلوس؟باباش میگه قربونت برم از همه اونا تو خوش تیپ تری .... *به سلامتي همه اونایی که خ


به سلامتی  به سلامتی
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی...  
داشتم مشروب میخوردم گفتم بد نیست بزنم به سلامتي اونی که هنوز اسمشو شماره تلفنش رمز !!! مه...! به سلامتي اونی که میگفت سرما خوردم ولی بازم من محکم بغلش می !!! و میبوسیدمش...! به سلامتي اونی که همه رو بخاطرش می پیچوندم ولی اون منو بخاطر همه می پیچوند...! ... ... ... به سلامتي اونی که فکر میکنه همه حرفات دروغه اما خودش یه دروغگوی بزرگه و همیشه دروغ میگه مثل یه سگ...! به سلامتي اونی که خودتو مهر و محبتتو وفاتو عشق و نگاهتو باور نداره چون خودش یه بی لیاقت هرزه ست


به سلامتی...  به سلامتی...
درخواست حذف این مطلب
:: (¯`◕‿◕´¯)  
میگن هیچ عشقی تو دنیا" مثل عشقِ اولی نیست"..قبول دارین عایا..؟؟؟"خب حالا کِ قبول دارین پیکا بره بالا"بزن بسلامتي عشقِ اول زندگیت. کِ نه میتونی بهش زنگ بزنی نه میتونی بهش فکر نکنی.بِ سلامتي اونی کِ دوسش داری و نمیدونه.... دوست داره و نمیدونی"به سلامتي اونایی که هزارتا خاطرخواه دارن.ولی دلشون گیر یه بی معرفته ! . . به سلامتي اعتماد که المثنی نداره! وقتی رفت دیگه رفت ... . . به سلامتي همه اونایی که حالشون خوب نیست ، اما می خندن که حال بقیه گرفته نشه


(¯`◕‿◕´¯)  (¯`◕‿◕´¯)
درخواست حذف این مطلب
:: (¯`◕‿◕´¯)  
میگن هیچ عشقی تو دنیا" مثل عشقِ اولی نیست"..قبول دارین عایا..؟؟؟"خب حالا کِ قبول دارین پیکا بره بالا"بزن بسلامتي عشقِ اول زندگیت. کِ نه میتونی بهش زنگ بزنی نه میتونی بهش فکر نکنی.بِ سلامتي اونی کِ دوسش داری و نمیدونه.... دوست داره و نمیدونی"به سلامتي اونایی که هزارتا خاطرخواه دارن.ولی دلشون گیر یه بی معرفته ! . . به سلامتي اعتماد که المثنی نداره! وقتی رفت دیگه رفت ... . . به سلامتي همه اونایی که حالشون خوب نیست ، اما می خندن که حال بقیه گرفته نشه


(¯`◕‿◕´¯)  (¯`◕‿◕´¯)
درخواست حذف این مطلب
:: دوستتون دارم  
به سلامتي همه اونایی که تو دلمون نشستن و کرایه هم نمیدن. به سلامتي همه اونایی که مارو همین جوری که هستیم قبول دارن وگرنه بهتر از ما رو که همه دوست دارن. به سلامتي پاک کن که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه. به سلامتي با ارزش ترین پول دنیا "تومن" چون هم تو هستی توش هم من. به سلامتي اونایی که اگه صد لایه ایزوگامشون هم !!! ن بازم معرفت ازشون چیکه میکنه. به سلامتي پنگوئن که نیم وجب قد داره ولی !!! راه میره. به سلامتي اونایی که دوسشون داریم و نمیفه


دوستتون دارم  دوستتون دارم
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی هر چی...  
به سلامتي !!! ی که وقتی بردم گفت :اون رفیــــــــــــــــــــــــق منه .......وقتی باختم گفت : من رفیـــــــــــــــــــــــــــقتم ......*به سلامتي دریاچه اورمیه... نه بخاطر اینکه مظلومه فقط به خاطر اینکه هیچ وقتی اجازه نداد !!! ی توش غرق بشه...*به سلامتي لرزش دست های پیر پدر*به سلامتي‌ اون بچه‌ای که شیمی‌ درمانی کرده همه موهاش ریخته،به باباش میگه بابا من الان شدم مثل رونالدو یا روبرتو کارلوس؟باباش میگه قربونت برم از همه اونا تو خوشتیپ تری ....*به


به سلامتی هر چی...  به سلامتی هر چی...
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی...  
 به سلامتي همه اونایی که خطشون اعتباریه ولی معرفتشون دایمیه! _ به سلامتي اونایی که به پدر و مادرشون احترام میذارن و میدونن تو خونه ای که بزرگترها کوچک شوند؛ کوچکترها هرگز بزرگ نمیشوند . _ به سلامتي آسمون که با اون همه ستاره اش یه ذره ادعا نداره در حالی که یه سرهنگ با سه تا ستاره اش دهن عالم و آدمو سرویس کرده _ به سلامتي‌ اون پسری که وقتی‌ تو خیابون نگاهش به یه دختر ناز و خوشگل میفته بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه آ !!! شم باشی‌... انگ


به سلامتی...  به سلامتی...
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی  
* به سلامتي !!! ی که وقتی بردم گفت :اون رفیــــــــــــــــــــــــق منه .......وقتی باختم گفت : من رفیـــــــــــــــــــــــــــقتم ...... *به سلامتي دریاچه اورمیه... نه بخاطر اینکه مظلومه فقط به خاطر اینکه هیچ وقتی اجازه نداد !!! ی توش غرق بشه... *به سلامتي‌ اون بچه‌ای که شیمی‌ درمانی کرده همه ی موهاش ریخته،به باباش میگه بابا من الان شدم مثل رونالدو یا روبرتو کارلوس؟باباش میگه قربونت برم از همه اونا تو خوش تیپ تری .... *به سلامتي همه اونایی که خطشو


به سلامتی  به سلامتی
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی...  
* به سلامتي !!! ی که وقتی بردم گفت :اون رفیــــــــــــــــــــــــق منه .......وقتی باختم گفت : من رفیـــــــــــــــــــــــــــقتم ...... *به سلامتي دریاچه اورمیه... نه بخاطر اینکه مظلومه فقط به خاطر اینکه هیچ وقتی اجازه نداد !!! ی توش غرق بشه... *به سلامتي‌ اون بچه‌ای که شیمی‌ درمانی کرده همه ی موهاش ریخته،به باباش میگه بابا من الان شدم مثل رونالدو یا روبرتو کارلوس؟باباش میگه قربونت برم از همه اونا تو خوش تیپ تری .... *به سلامتي همه اونایی که خطشو


به سلامتی...  به سلامتی...
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی....  
به سلامتي اون روزی که من سفید بپوشم رفیقام مشکی ........به سلامتي اون روزی که من از پایین به یه عده نگاه کنم که اون موقع که باید ازم میپرسیدن چته الان دارن زار زار گریه میکنن...به سلامتي اون روزی که یه سینی حلوا جلو ع !!! مه.. به سلامتي مرگ..........


به سلامتی....  به سلامتی....
درخواست حذف این مطلب
:: کانال عاشقانه تلگرام,کانال خیانت ج !!! ,کانال تلگرام ع !!! متن شعر کلیپ تلگرام,عاشقانه ترین کانال تلگرا  
کانال عاشقانه افتتاح شد ادرس کانال: عاشقــــــــــانه هاツ شعر ع !!! متن  کلیپ دلنوشته عاشقانه تنهایی ج !!! خيانت فاز سنگین ツ نتایج مسابقه دخترونه علاوه بر وبلاگ در گروه تلگرام هم نمایش داده میشه  هرکه هر سوالی داره میتونه بترسه که تو ذهنشه من رو صندلیم  اونم صندلی داغ ، سوال !!! ,شخصی .... هرچی بپرس جواب میشنوی فارغ از سانسور https://telegram.me/lovesmslove https://telegram.me/joinchat/cpdv5ufzuq5k2foy6qysza      


کانال عاشقانه تلگرام,کانال خیانت ج !!! ,کانال تلگرام ع !!! متن شعر کلیپ تلگرام,عاشقانه ترین کانال تلگرا  کانال عاشقانه تلگرام,کانال خیانت ج !!! ,کانال تلگرام ع !!! متن شعر کلیپ تلگرام,عاشقانه ترین کانال تلگرا
درخواست حذف این مطلب
:: سلامتی  
داشتم مشروب میخوردم گفتم بد نیست بزنم به سلامتي اونی که هنوز اسمشو شماره تلفنش رمز !!! مه...! به سلامتي اونی که میگفت سرما خوردم ولی بازم من محکم بغلش می !!! و میبوسیدمش...! به سلامتي اونی که همه رو بخاطرش می پیچوندم ولی اون منو بخاطر همه می پیچوند...! ... ... ... به سلامتي اونی که فکر میکنه همه حرفات دروغه اما خودش یه دروغگوی بزرگه و همیشه دروغ میگه مثل یه سگ...! به سلامتي اونی که خودتو مهر و محبتتو وفاتو عشق و نگاهتو باور نداره چون خودش یه بی لیاقت هرزه ست


سلامتی  سلامتی
درخواست حذف این مطلب
:: سلامتی  
داشتم مشروب میخوردم گفتم بد نیست بزنم به سلامتي اونی که هنوز اسمشو شماره تلفنش رمز !!! مه...! به سلامتي اونی که میگفت سرما خوردم ولی بازم من محکم بغلش می !!! و میبوسیدمش...! به سلامتي اونی که همه رو بخاطرش می پیچوندم ولی اون منو بخاطر همه می پیچوند...! ... ... ... به سلامتي اونی که فکر میکنه همه حرفات دروغه اما خودش یه دروغگوی بزرگه و همیشه دروغ میگه مثل یه سگ...! به سلامتي اونی که خودتو مهر و محبتتو وفاتو عشق و نگاهتو باور نداره چون خودش یه بی لیاقت هرزه ست


سلامتی  سلامتی
درخواست حذف این مطلب
:: سلامتی  
داشتم مشروب میخوردم گفتم بد نیست بزنم به سلامتي اونی که هنوز اسمشو شماره تلفنش رمز !!! مه...! به سلامتي اونی که میگفت سرما خوردم ولی بازم من محکم بغلش می !!! و میبوسیدمش...! به سلامتي اونی که همه رو بخاطرش می پیچوندم ولی اون منو بخاطر همه می پیچوند...! ... ... ... به سلامتي اونی که فکر میکنه همه حرفات دروغه اما خودش یه دروغگوی بزرگه و همیشه دروغ میگه مثل یه سگ...! به سلامتي اونی که خودتو مهر و محبتتو وفاتو عشق و نگاهتو باور نداره چون خودش یه بی لیاقت هرزه ست


سلامتی  سلامتی
درخواست حذف این مطلب
:: سلامتی  
داشتم مشروب میخوردم گفتم بد نیست بزنم به سلامتي اونی که هنوز اسمشو شماره تلفنش رمز !!! مه...! به سلامتي اونی که میگفت سرما خوردم ولی بازم من محکم بغلش می !!! و میبوسیدمش...! به سلامتي اونی که همه رو بخاطرش می پیچوندم ولی اون منو بخاطر همه می پیچوند...! ... ... ... به سلامتي اونی که فکر میکنه همه حرفات دروغه اما خودش یه دروغگوی بزرگه و همیشه دروغ میگه مثل یه سگ...! به سلامتي اونی که خودتو مهر و محبتتو وفاتو عشق و نگاهتو باور نداره چون خودش یه بی لیاقت هرزه ست


سلامتی  سلامتی
درخواست حذف این مطلب
:: مخاطب خاص قدیم...  
آهای مخاطب خاص قدیم خوب بخون:به سلامتي خودم که به خاطر تو قید بهتر از تو رو زدم....به سلامتي خودم که اگه دروغی هم گفتم بخاطر ترس از دست دادنت بود...به سلامتي خودم که در مورد احساسم  دروغ نگفتم...به سلامتي خودم که با وجوداینکه میدونستم ی روزی بی تفاوت میشی بهم ولی بازم"ذوست داشتم و دارم"... به سلامتي خودم که هیچ !!! اندازه من دوست نداره... به سلامتي خودم که چیزایی  در موردت شنیدم که تحملش خیلی برام سخت بود ولی نذاشتم تو روحتم باخیر شه چون باور نداشتم....


مخاطب خاص قدیم...  مخاطب خاص قدیم...
درخواست حذف این مطلب
:: بخونش  
نخونی از دستت رفته سلامتي پسری ک یه روز عاشق شد سلامتي دختري که یه روز عاشق شدسلامتي پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خيانت نکردسلامتي دختري که هیچی کم نذاشت سلامتي عشق پــــاکشون سلامتي اون همه خاطره ه !!! تی شب بخیر عشقم و صبح بخــــیر زندگیم گفتن ه !!! تی اون شیطنت ها و دیوونه بازی ها زیر بارون قرار گذاشتن ها و خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ه !!! تی دوستی که زیر آب پسررو به دروغ زدسلامتي دختري که بی خبر خطش خاموش شدسلامتي اون قسمها و دوست د


بخونش  بخونش
درخواست حذف این مطلب
:: فرشته کوچولوی 9...  
سلامتي دختري که عاشق پاهای پیاده عشقش بود چون ماشین نداشتسلامتي دختري که با عشقش رفت رستوران دونگه غذا شو داد تا جیب عشقش خالی نشهسلامتي دختري که اگه هر جا بدونه عشقش رفت جای خالی اون رو کنارش حس کردسلامتي دختري که دنباله ماشین ، ملک پدری و قیافه عشقش نبودسلامتي دختري که در هر شرایطی عشقشو تنها نذاشتسلامتي دختري که عشقشو وسیله ندید برای بازیسلامتي دختري که هیچ وقت miss برای عشقش ننداختسلامتي دختري که رو عشقش حساس بودسلامتي دختري که با لبخند


فرشته کوچولوی 9...  فرشته کوچولوی 9...
درخواست حذف این مطلب
:: عشق ...  
سلامتي پسری که یه روز عاشق شد. . .سلامتي دختري که یه روزعاشق شد. . .سلامتي پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خيانت نکرد. . .سلامتي دختري که هیچی کم نذاشت. . .سلامتي عشق پاکشون. . .سلامتي اون همه خاطره ها و شیطنت هاو دیووونه بازی های زیر بارونقرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها. . .سلامتي دوستی که زیراب پسرو به دروغ زد. . .سلامتي دختري که حرف دوست مثل خواهرش رو باور کرد. . .سلامتي دختري که بی خبر خطش خاموش شد. . .سلامتي اون قسم ها اون دوست دارم


عشق ...  عشق ...
درخواست حذف این مطلب
:: سلامتی اون روز  
سلامتي روزی که من سفید پوشیدم...     رفیقا مشکی پوشیدن ومن حال میکنم با تیرگیشون...   سلامتي اون چندتا شونه،که تابوت نحسه من رو شونشونه...   سلامتي یه صدای بلند و صدای تکرار جمعیت...   سلامتي صدای صوت قرآن یه بینوا...   سلامتي اشکا...   سلامتي خاکا...   سلامتي سنگا...   سلامتي دل کندنا...   سلامتي بغض !!! ا...   سلامتي تنهایی زیر خاک...   سلامتي روزی که رفیقا فراموشم میکنن...   سلامتي روزی که هیچ یاد وخاطره ای ازم تو ذهن اطرافیانم نمونه...   سلامتي اون دسته افر


سلامتی اون روز  سلامتی اون روز
درخواست حذف این مطلب
:: داستان سلامتی........  
به سلامتي اونایی که قدرشونو ندونستیم و تو روح اونایی که لیاقت ما رو نداشتن … سلامتي پسری که اسم دوس دخترش رو روی بازوهاش خالکوبی کرده تا هرگز فراموشش نکنه… اماغافل ازاینکه دوس دخترش اسمشو اشتباهی گفت…   سلامتي دختري که یه روزعاشق شد. . .سلامتي پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خيانت نکرد. . .سلامتي دختري که هیچی کم نذاشت. . .سلامتي عشق پاکشون. . .سلامتي اون همه خاطره ها و شیطنت هاو دیووونه بازی های زیر بارونقرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خ


داستان سلامتی........  داستان سلامتی........
درخواست حذف این مطلب
:: سلامتی خودم  
سلامتي اون دلی ک هزار بار شی !!! ت ولی هنوزم شی !!! تن بلد نیسن. سلامتي پسری ک میدونه خیلی بهتر از اون گیرش میاد ولی بازم عاشقشه. سلامتي خودم ک میتونستم سر خیلیا لاشی بازی در بیارم اما نیوردم. سلامتي خودم ک تو خیلی از جاها میتونستم گرگ باشم اما خودمو زدم به موش مردگی. سلامتي خودم ک با این سن کمم خیلی چیزارو تجربه !!! و تو دلم نگه داشتم وگرنه خیلی چیزارو میدونمو رو نمیکنم.. سلامتي خودم ک تاحالا واسه !!! ی حرف در نیوردم ولی واسم حرف در اوردن. سلامتي اونای


سلامتی خودم  سلامتی خودم
درخواست حذف این مطلب
:: به سلامتی اونایی که!!!!  
                 به سلامتي اونایی که هر چی ش !!! تن، دل نش !!! تن به سلامتي اون !!! ی که میدونه ولی همیشه !!! ت می مونه به سلامتي هر !!! که درونش داره میسوزه اما ترجیح میده لبهاشو بدوزه به سلامتي اون سوال هایی که پرسیده نمی شن ولی جوابشون بغض میشه تو دل آدم به سلامتي اونیکه تو دردناکترین لحظه ها، سنگینیه سکوت رو تحمل کرد اما لب باز نکرد تا عشقش همونجوری که خوشه ، خوش بمونه به سلامتي مدادهای مداد رنگی که تا آ !!! ین ذزه وجودشون یه رنگ میمونن . . . به سلامتي


به سلامتی اونایی که!!!!  به سلامتی اونایی که!!!!
درخواست حذف این مطلب
  
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وبلاگ 24.اطلاعات میباشد. همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24.اطلاعات هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید.
All rights reserved. © WEBLOG24.INFO 2016