وبلاگ 24.اطلاعات

عمومی فرهنگ فرهنگ عمومی
:: روز فرهنگ عمومی.  
  روز فرهنگ عمومي بر شما عزیزان مبارک. انشااله که ما بتونیم فرهنگ با اص !!! و غنی خودمون رو,روز به روز بهتر کنیم و حتی به سایر ملل دنیا هم نشون بدیم. خودمون هم باید با مطالعه,کمک گرفتن از مشاوران خوب و یا شرکت در همایش های فرهنگی,سعی در بالا بردن فرهنگ خود داشته باشیم.


روز فرهنگ عمومی.  روز فرهنگ عمومی.
درخواست حذف این مطلب
:: مصوبه تایید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی  
مصوبه تایید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومي(مصوب جلسه 739 مورخ 1392/8/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت فرهنگ و ارشاد !!! ی- شورای فرهنگ عموميمصوبه « تایید انتخاب شورای فرهنگ عمومي» که در جلسه 739 مورخ 1392/8/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1392/8/7 !!! فرهنگ و ارشاد !!! ی به تصویب رسیده است ، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود :«حجة ال !!! و المسلمین آقای سید حسین شاهمرادی به موجب تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومي ان


مصوبه تایید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی  مصوبه تایید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
درخواست حذف این مطلب
:: تشکیل جلسه کارگروه فرهنگ و هنر شهرستان تایباد در محل مجتمع فرهنگی و هنری ا  
 کارگروه فرهنگ و هنر شهرستان تایباددر محل مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان با حضور رئیس محترم کارگروه فرهنگ و هنر وسایر اعضاء برگزار گردید. آقای حمزه آزاد رئیس کارگروه فرهنگ و هنردر این نشست گفت:  قسمتی از برنامه های شورای فرهنگ عمومي شهرستان واگذارشده به کارگروه ها ی فرهنگ عمومي است که مورد بررسی قرار بگیرد. در خصوص اهمیت موضوع فرهنگ و هنر باید گفت که ما در عرصه جنگ نرم هستیم. تلاش زیادی لازم است که بتوانیم فرهنگ عمومي جامعه خود را بر اساس تعال


تشکیل جلسه کارگروه فرهنگ و هنر شهرستان تایباد در محل مجتمع فرهنگی و هنری ا  تشکیل جلسه کارگروه فرهنگ و هنر شهرستان تایباد در محل مجتمع فرهنگی و هنری ا
درخواست حذف این مطلب
:: تشکیل جلسه کارگروه فرهنگ و هنر شهرستان تایباد در محل مجتمع فرهنگی و هنری ا  
 کارگروه فرهنگ و هنر شهرستان تایباددر محل مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان با حضور رئیس محترم کارگروه فرهنگ و هنر وسایر اعضاء برگزار گردید. آقای حمزه آزاد رئیس کارگروه فرهنگ و هنردر این نشست گفت: قسمتی از برنامه های شورای فرهنگ عمومي شهرستان واگذارشده به کارگروه ها ی فرهنگ عمومي است که مورد بررسی قرار بگیرد. در خصوص اهمیت موضوع فرهنگ و هنر باید گفت که ما در عرصه جنگ نرم هستیم. تلاش زیادی لازم است که بتوانیم فرهنگ عمومي جامعه خود را بر اساس تعالی


تشکیل جلسه کارگروه فرهنگ و هنر شهرستان تایباد در محل مجتمع فرهنگی و هنری ا  تشکیل جلسه کارگروه فرهنگ و هنر شهرستان تایباد در محل مجتمع فرهنگی و هنری ا
درخواست حذف این مطلب
:: فرماندار شهرستان اردل گفت: تشکیل گروه های مطالعاتی و هسته های مطالعه در کتابخانه های عمومی یک فعالیت  
به گزارش روابط عمومي اداره کل کتابخانه های عمومي استان،نوذری در دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومي و کمیته مطالعه مفید شهرستان اردل افزود: در سالی که با نام " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " نامگذاری شده است، رس !!! انجمن کتابخانه های عمومي سنگین تر می شود. وی با بیان اینکه هدف اصلی کتابخانه های عمومي جذب حداکثری و ترویج فرهنگ مطالعه مفید است گفت: باید برنامه ریزی جهت  برگزاری نمایشگاه کتاب در مناسبت های مختلف ، مسابقات فرهنگی ،


فرماندار شهرستان اردل گفت: تشکیل گروه های مطالعاتی و هسته های مطالعه در کتابخانه های عمومی یک فعالیت  فرماندار شهرستان اردل گفت: تشکیل گروه های مطالعاتی و هسته های مطالعه در کتابخانه های عمومی یک فعالیت
درخواست حذف این مطلب
:: فرماندار شهرستان اردل گفت: تشکیل گروه های مطالعاتی و هسته های مطالعه در کتابخانه های عمومی یک فعالیت  
به گزارش روابط عمومي اداره کل کتابخانه های عمومي استان،نوذری در دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومي و کمیته مطالعه مفید شهرستان اردل افزود: در سالی که با نام " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " نامگذاری شده است، رس !!! انجمن کتابخانه های عمومي سنگین تر می شود. وی با بیان اینکه هدف اصلی کتابخانه های عمومي جذب حداکثری و ترویج فرهنگ مطالعه مفید است گفت: باید برنامه ریزی جهت  برگزاری نمایشگاه کتاب در مناسبت های مختلف ، مسابقات فرهنگی ،


فرماندار شهرستان اردل گفت: تشکیل گروه های مطالعاتی و هسته های مطالعه در کتابخانه های عمومی یک فعالیت  فرماندار شهرستان اردل گفت: تشکیل گروه های مطالعاتی و هسته های مطالعه در کتابخانه های عمومی یک فعالیت
درخواست حذف این مطلب
:: فرماندار شهرستان اردل گفت: تشکیل گروه های مطالعاتی و هسته های مطالعه در کتابخانه های عمومی یک فعالیت  
به گزارش روابط عمومي اداره کل کتابخانه های عمومي استان،نوذری در دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومي و کمیته مطالعه مفید شهرستان اردل افزود: در سالی که با نام " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " نامگذاری شده است، رس !!! انجمن کتابخانه های عمومي سنگین تر می شود. وی با بیان اینکه هدف اصلی کتابخانه های عمومي جذب حداکثری و ترویج فرهنگ مطالعه مفید است گفت: باید برنامه ریزی جهت  برگزاری نمایشگاه کتاب در مناسبت های مختلف ، مسابقات فرهنگی ،


فرماندار شهرستان اردل گفت: تشکیل گروه های مطالعاتی و هسته های مطالعه در کتابخانه های عمومی یک فعالیت  فرماندار شهرستان اردل گفت: تشکیل گروه های مطالعاتی و هسته های مطالعه در کتابخانه های عمومی یک فعالیت
درخواست حذف این مطلب
:: نشست شورای فرهنگ عمومی تایباد  
  نشست شورای فرهنگ عمومي شهرستان تایباد باهدف تصمیم گیری در  خصوص برنامه های روزفرهنگ عمومي،برنامه های "هفته وحدت"،بررسی مصوبات کارگروه های تخصصی وبرنامه های پیشنهادی هفته کتاب و کتابخوانی برگزار گردید. آیت الله محمد محدثی !!! !!! محترم ورئیس شورای فرهنگ عمومي شهرستان دراین نشست گفت : وحدت مسلمین درحقیقت همان حس تفاهم و همدلی مردم است.


نشست شورای فرهنگ عمومی تایباد  نشست شورای فرهنگ عمومی تایباد
درخواست حذف این مطلب
:: بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است  
مراسم آغاز به کار علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومي کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور !!! فرهنگ و ارشاد !!! ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومي کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومي کشور برگزار شد


بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است  بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است
درخواست حذف این مطلب
:: بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است  
مراسم آغاز به کار علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومي کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور !!! فرهنگ و ارشاد !!! ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومي کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومي کشور برگزار شد


بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است  بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است
درخواست حذف این مطلب
:: بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است  
مراسم آغاز به کار علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومي کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور !!! فرهنگ و ارشاد !!! ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومي کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومي کشور برگزار شد


بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است  بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است
درخواست حذف این مطلب
:: بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است  
مراسم آغاز به کار علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومي کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور !!! فرهنگ و ارشاد !!! ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومي کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومي کشور برگزار شد


بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است  بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است
درخواست حذف این مطلب
:: نقش فرهنگ و ارزش‌ها در اقتدار ملی  
فرهنگ، گستره وسیعی از ارزش‌ها، باورها، هنجارها و کنش‌ها است که در ساختار اقتدار ملی تأثیرگذار می‌باشد. این مقاله در صدد آن است که آثار مثبت و منفی نقش فرهنگ و ارزش‌ها را در اقتدار ملی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و نتیجه‌گیری نماید که پایین بودن سطح عمومي فرهنگ، ناآگاهی و بینش مردم نسبت به فرهنگ و ارزش‌های ملی باعث کاهش اقتدار ملی می‌گردد.


نقش فرهنگ و ارزش‌ها در اقتدار ملی  نقش فرهنگ و ارزش‌ها در اقتدار ملی
درخواست حذف این مطلب
:: نقش فرهنگ و ارزش‌ها در اقتدار ملی  
فرهنگ، گستره وسیعی از ارزش‌ها، باورها، هنجارها و کنش‌ها است که در ساختار اقتدار ملی تأثیرگذار می‌باشد. این مقاله در صدد آن است که آثار مثبت و منفی نقش فرهنگ و ارزش‌ها را در اقتدار ملی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و نتیجه‌گیری نماید که پایین بودن سطح عمومي فرهنگ، ناآگاهی و بینش مردم نسبت به فرهنگ و ارزش‌های ملی باعث کاهش اقتدار ملی می‌گردد.


نقش فرهنگ و ارزش‌ها در اقتدار ملی  نقش فرهنگ و ارزش‌ها در اقتدار ملی
درخواست حذف این مطلب
:: مساعدت بیشتر مسئولان جهت نهادینه !!! فرهنگ مطالعه در سال جدید  
داریوش سفیدی س !!! رست ادره کل کتابخانه های عمومي استان اردبیل: مساعدت بیشتر مسئولان جهت نهادینه !!! فرهنگ مطالعه در سال جدید شد. به گزارش روابط عمومي اداره کل کتابخانه های عمومي استان اردبیل، داریوش سفیدی با بیان اینکه فرهنگ، خمیرمایه توسعه و نقطه تحول هر جامعه محسوب میشود، اظهار داشت: برای داشتن اقتصاد پویا، باید فرهنگ متعالی را نهادینه کرد و این مهم نیز نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی است. سفیدی، یکی از مهمترین شاخصهای توسعه فرهنگی را نهاد


مساعدت بیشتر مسئولان جهت نهادینه !!! فرهنگ مطالعه در سال جدید  مساعدت بیشتر مسئولان جهت نهادینه !!! فرهنگ مطالعه در سال جدید
درخواست حذف این مطلب
:: علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد  
 1393/3/19 دوشنبه دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومي کشور: بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است مراسم آغاز به کار علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومي کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور !!! فرهنگ و ارشاد !!! ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومي کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومي کشور برگزار شد


علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد  علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد
درخواست حذف این مطلب
:: علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد  
 1393/3/19 دوشنبه دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومي کشور: بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است مراسم آغاز به کار علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومي کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور !!! فرهنگ و ارشاد !!! ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومي کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومي کشور برگزار شد


علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد  علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد
درخواست حذف این مطلب
:: علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد  
 1393/3/19 دوشنبه دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومي کشور: بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است مراسم آغاز به کار علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومي کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور !!! فرهنگ و ارشاد !!! ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومي کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومي کشور برگزار شد


علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد  علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد
درخواست حذف این مطلب
:: علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد  
 1393/3/19 دوشنبه دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومي کشور: بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است مراسم آغاز به کار علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومي کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور !!! فرهنگ و ارشاد !!! ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومي کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومي کشور برگزار شد


علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد  علیرضا مختا !!! ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد
درخواست حذف این مطلب
:: پرسشنامه فرهنگ سازمانی  
پرسشنامه فرهنگ سازمانی سوالات زیر فرهنگ سازمانی را در یک سازمان بررسی می کند .فرهنگ  سازمانی عبارتست از مجموعه اعتقادات و ارزشهای مشترک و عمومي و الگوهای مشخص رفتار که در یک سازمان موجود است. پرسشنامه فرهنگ سازمانی .....


پرسشنامه فرهنگ سازمانی  پرسشنامه فرهنگ سازمانی
درخواست حذف این مطلب
:: سؤلات فرهنگ عمومی  
خدمت دوستان گرامی سلام   سؤلات و پاسخ درس فرهنگ عمومي جهت بهره برداری شما عزیزان ارائه می شود                                                                                          موفق باشید                                                                                                 عبدی


سؤلات فرهنگ عمومی  سؤلات فرهنگ عمومی
درخواست حذف این مطلب
:: نشست شورای فرهنگ عمومی تایباد  
  نشست شورای فرهنگ عمومي شهرستان تایباد باهدف تصمیم گیری در  خصوص برنامه های روزفرهنگ عمومي،برنامه های "هفته وحدت"،بررسی مصوبات کارگروه های تخصصی وبرنامه های پیشنهادی هفته کتاب و کتابخوانی برگزار گردید. آیت الله محمد محدثی !!! !!! محترم ورئیس شورای فرهنگ عمومي شهرستان دراین نشست گفت : وحدت مسلمین درحقیقت همان حس تفاهم و همدلی مردم است.


نشست شورای فرهنگ عمومی تایباد  نشست شورای فرهنگ عمومی تایباد
درخواست حذف این مطلب
:: اندر حکایت ۱۴ آبان روز فرهنگی عمومی در آذربایجان غربی  
شورای فرهنگ عمومي ۱۴ آبان‌ماه را در تقویم سال ۱۳۸۷ به نام “روز فرهنگ عمومي” نامگذاری کرد ؛ از آن روزها۸  سالی می گذرد و احساس می شود فرهنگ عمومي جامعه در این استان و بسیاری از استان های کشور در برخی از بخش ها تنزل و در برخی موارد ارتقا یافته است .   حال سوال اینجاست : صرف نامگذاری یک روز و یک مناسبت ایا می توان به اه !!! و سیاست گذاری های کلی و کلان در آن موضوع دست یافت؟


اندر حکایت ۱۴ آبان روز فرهنگی عمومی در آذربایجان غربی  اندر حکایت ۱۴ آبان روز فرهنگی عمومی در آذربایجان غربی
درخواست حذف این مطلب
:: جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش صوفیان  
جلسه شورای فرهنگ عمومي بخش صوفیان با دعوت قبلی !!! !!! محترم صوفیان  ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 4/4/93  درمحل بخشداری صوفیان تشکیل یافت . ابتدا جناب آقای سعدی بخشدارمحترم صوفیان  با اشاره به اینکه دستکاههای فرهنگی اعم از آموزش وپرورش ، !!! ها ، شوراها و شهرداری نقش برجسته ای در پیشبرد اه !!! شورای فرهنگ عمومي جامعه دارند گفتند: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است تا !!! ت معزز منطقه بعنوان مبلغان دینی می توانند جهت آگاه سازی  افکار عمومي مردم برای ارت


جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش صوفیان  جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش صوفیان
درخواست حذف این مطلب
:: پاد !!! ت برنامه های 83 الی 98 کتاب فرهنگ  
با سلام و احترام اساتید، دوستان و بزرگواران پاد !!! ت برنامه های 83 الی 97 برنامه کتاب فرهنگ از لینکهای زیر قابل دسترسی می باشد. امید که این برنامه ها نیز برای شما مثمر ثمر واقع گردد. شاد باشید احمد عابدی برنامه83 کتاب فرهنگ:  فلسفه برای کودکان برنامه 84 کتاب فرهنگ:  فلسفه برای کودکان (تکراری پخش شد) برنامه 85 کتاب فرهنگ:  بازار کتاب برنامه 86 کتاب فرهنگ:  مطالعه مطبوعات برنامه 87 کتاب فرهنگ:  کتابت برنامه 88 کتاب فرهنگ:  نشر کتاب کودک برنامه 89 کتاب فره


پاد !!! ت برنامه های 83 الی 98 کتاب فرهنگ  پاد !!! ت برنامه های 83 الی 98 کتاب فرهنگ
درخواست حذف این مطلب
:: در جلسه شورای فرهنگ عمومی نکا مطرح شد  
در جلسه شورای فرهنگ عمومي نکا مطرح شد:فرهنگ مطالعه بعنوان یکی از بخشهای مهم فرهنگ عمومي می باشد جاودانی مدیر کل فرهنگ وارشاد !!! ی مازندران در جلسه شورای فرهنگ عمومي نکا با بیان این موضوع اشاره نمودند سرانه مطالعه در کشور بسیار پایین است بطور مثال در ایسلند از هر 10 هزار نفر یک نفر کتاب می نویسد وهر فرد در سال 44 کتاب می خواند یا در کشور فنلاند هر فرد در سال 47 کتاب می خواند وسرانه مطالعه در کشور 44 دقیقه است. ایشان با اشاره به معجزه !!! !!! اظهار داشت


در جلسه شورای فرهنگ عمومی نکا مطرح شد  در جلسه شورای فرهنگ عمومی نکا مطرح شد
درخواست حذف این مطلب
:: مجمع عمومی دبیران فرهنگ و هنر  
مجمع عمومي دبیران فرهنگ و هنر مناطق هفده گانه استان در محل دبیرستان شهید بهشتی دوره متوسطه اول با حضور اعضای گروه استان در روز !!! به زمان 93/10/16 با تعداد 100 شرکت کننده با محوریت 1-نمونه کارهای دانش آموزان 2-روش تدریس درس فرهنگ و هنر پایه هشتم 3-تحلیل کتاب پایه هشتم برگزار گردید.


مجمع عمومی دبیران فرهنگ و هنر  مجمع عمومی دبیران فرهنگ و هنر
درخواست حذف این مطلب
:: فرهنگ یعـــــــــنی  
فرهنگ یعنی احترام بزرگترمونو نگه داریم .. فرهنگ یعنی... فرهنگ یعنی واسه خودت زندگی کنی و واسه حرف مردم زندگی نکنی .. فرهنگ یعنی... فرهنگ یعنی تو کاره دیگران سرک نکشی … فرهنگ یعنی... فرهنگ یعنی با گوشی آیفونت جلو آینه ع !!! نگیری .. فرهنگ یعنی... فرهنگ یعنی وقتی با !!! ی دعوات میشه رازهایی رو که پیشت گذاشته رو فاش نکنی .. فرهنگ یعنی... فرهنگ یعنی که نری تو پیج داور و مسی ناسزا بگی .. فرهنگ یعنی... فرهنگ یعنی تو چیزی که در موردشون اطلاع نداریم دخ !!! نکنیم و نظر


فرهنگ یعـــــــــنی  فرهنگ یعـــــــــنی
درخواست حذف این مطلب
:: جلسه انجمن کتابخانه های بخش مرکزی  
جلسه انجمن کتابخانه های عمومي بخش مرکزی شهرستان خدابنده (حکیم زهراوی شیخ اشراق ونوربهار)دراداره فرهنگ ارشاد !!! ی شهرستان خدابنده به ریاست بخشدار بخش مرکزی آقای بیگدلی ریاست اداره فرهنگ ارشاد !!! ی شهرستان خدابنده آقای برجی وباحضورشهرداران روسای شوراها ریاست امورکتابخانه ها معتمدین ومسولین کتابخانه هابرگزارگردیدومصوباتی به تصویب رسیدکه مسئولین کتابخانه م !!! م به اجرای آنها خواهندبود. بخشداربخش مرکزی همچنین از تلاشهای روسای ادارات فره


جلسه انجمن کتابخانه های بخش مرکزی  جلسه انجمن کتابخانه های بخش مرکزی
درخواست حذف این مطلب
:: سؤلات در س فرهنگ عمومی 85 تا 194  
دوستان عزیزم سلام  سؤلات با جواب درس فرهنگ عمومي خدمت شما ارائه می گردد .  دروس دیگر به محض آماده شدن جهت بهره برداری شما عزیزان ارائه می گردد.                                                                                  موفق و مؤید باشید                                                                                          عبدی


سؤلات در س فرهنگ عمومی 85 تا 194  سؤلات در س فرهنگ عمومی 85 تا 194
درخواست حذف این مطلب
:: چرا فرهنگ تعاون در ایران رشد نکرد؟  
درایران به جای اینکه فرهنگ تعاون و همدلی رشد نماید ،فرهنگ تعارف و تعارض رشد کرد وهمین موضوع باعث شد که امروز  در همه چیز مشکل داریم .به نظر بنده ،  بزرگترین مانع رشد فرهنگ تعاون همین سازمانهای !!! تی بخصوص وزارتخانه های  تعاون و ادارات تابعه آن است موانع مشارکت و فرهنگ همدلی ر انمی شناسند  ودر این راه تبلیغ هم ن !!! د.


چرا فرهنگ تعاون در ایران رشد نکرد؟  چرا فرهنگ تعاون در ایران رشد نکرد؟
درخواست حذف این مطلب
:: محفل انس با قرآن در مهرستان برگزار می شود  
امشب محفل انس با قرآن و جلسه انجمن کتابخانه عمومي و کمیته نهضت مطالعه مفید مهرستان در محل کتابخانه عمومي عترت النبی این شهرستان برگزار می شود. س !!! رست اداره کتابخانه های عمومي مهرستان با بیان این مطلب در گفت و گو با رو !!! مه «سیستان و بلوچستان»، گفت: محفل انس با قرآن با حضور مسئولان و معتمدان مهرستان و قاریان قرآن در محل کتابخانه عمومي عترت النبی این شهرستان برگزار می شود. «میراحمدهاشم زهی»، افزود: پس از این مراسم معنوی و ضیافت افطاری، جلسه


محفل انس با قرآن در مهرستان برگزار می شود  محفل انس با قرآن در مهرستان برگزار می شود
درخواست حذف این مطلب
:: تهیه اطلس فرهنگی در هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی واوان" از توابع !!! شهر"  
  هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومي واوان با حضور رئیس ، نایب رئیس و سایر اعضاء شوراء 31 !!! داد ماه در دردفتر !!! !!! واوان برگزار شد. به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد !!! ی شهرستان !!! شهر، حجت ال !!! محمدی !!! !!! واوان ضمن خیرمقدم به حاضرین جلسه در خصوص اولویت فرهنگی از دید !!! !!! ی و مبازه با مفاسد اقتصادی مطالبی را مطرح نمودند . ایشان در ادامه اظهار داشتند که شورای فرهنگ عمومي زمانی موفق است که قلب تپنده برای انقلاب !!! ی باشد و بر ضرورت تهیه اطلس فرهن


تهیه اطلس فرهنگی در هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی واوان" از توابع !!! شهر"  تهیه اطلس فرهنگی در هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی واوان" از توابع !!! شهر"
درخواست حذف این مطلب
:: فرهنگ یعنی...  
خیلی وقتا تصمیم گرفتم برم ولی بازم که اومدم؟!!     فرهنگ یعنی : بدون اجازه !!! ی از او !!! و ع !!! نگیریم.   فرهنگ یعنی : میزان درآمد و حقوق دیگران به ما ربطی ندارد.   فرهنگ یعنی : !!! ی تو گوشی خود ع !!! ی به ما نشان داد، ع !!! های قبلی و بع !!! را نبینیم.   فرهنگ یعنی : تا در جمعی نشستی سریع دو تا اصطلاحی را که در یک کتاب خوانده ای ، به رخ دیگران نکشی.   فرهنگ یعنی : خودت را صاحب نظر ندانی تا رسیدی به !!! ی در مورد مدل مو و رنگ مو آرایشش و چاقی و لاغری او نظر دهی.   فر


فرهنگ یعنی...  فرهنگ یعنی...
درخواست حذف این مطلب
  
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وبلاگ 24.اطلاعات میباشد. همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24.اطلاعات هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید.
All rights reserved. © WEBLOG24.INFO 2016