وبلاگ 24.اطلاعات

معرفی کتاب مبانی ارتباطات جمعی
:: معرفی کتاب : مبانی ارتباطات جمعی  
 نام کتاب مباني ارتباطات جمعي / مولف : !!! سید محمد دادگران / قطع : !!! ی/ تعداد صفحات :220 / چاپ بیستم : 1394/ انتشارات فیروزه این کتاب یکی از منابع اصلی درس ارتباطات جمعي است که در شش فصل تالیف شده است


معرفی کتاب : مبانی ارتباطات جمعی  معرفی کتاب : مبانی ارتباطات جمعی
درخواست حذف این مطلب
:: توضیحات درس ارتباطات بین الملل  
به نام خداوند جان و !!! ددانشکده فرهنگ و ارتباطات سوره ............ !!! : !!! بصیریانی ............ « ارتباطات بین الملل » : عنوان درسالف) معرفي درس:جزء دروس اختصاصی رشت ههای کارشناسی رو !!! مه نگاری و روابط عمومی در دانشکده فرهنگ و ارتباطات « ارتباطات بین الملل » درسپیش نیاز آن هستند. هسته ارتباطات بین الملل « مباني ارتباطات جمعي » و « اصول روابط و سازمان های بی نالملل » سوره است که دروسمشتمل بر خوش ههای تجددگرایی و توسعه، رو !!! م هنگاری و روابط عموم ی در عرص هی


توضیحات درس ارتباطات بین الملل  توضیحات درس ارتباطات بین الملل
درخواست حذف این مطلب
:: معرفی کتاب: ارتباطات ریسک  
   کتاب «ارتباطات ریسک (آینده چالش برانگیز: چینش واژگان در ارتباطات ریسک)» تالیف پروفسور گالووی با ترجمه !!! حسن بشیر و فهنار مرادی توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. در این کتاب اطلاعات صریح و قابل درک متأثر از افرادی که در مدیریت ریسک سهم دارند ارائه شده است.


معرفی کتاب: ارتباطات ریسک  معرفی کتاب: ارتباطات ریسک
درخواست حذف این مطلب
:: معرفی کتاب :ارتباط شناسی  
 نام کتاب ارتباط شناسی / مولف : !!! مهدی محسنیان راد / قطع : !!! ی/ تعداد صفحات :573/ چاپ پانزدهم: 1395/ انتشارات سروش "ارتباط شناسی" از جمله کتاب های مرجع و مهم در زمینه علوم ارتباطات است که سال ها به عنوان مرجع برای دانشجویان علوم ارتباطات قابل استفاده بوده است. کتاب ارتباط شناسی را !!! مهدی محسنیان راد با هدف موضوع ارتباطات انسانی نوشته است. در این راستا انواع ارتباطات انسان با انسان، حیوان و ماشین را مورد مطالعه قرار داده است و بیش از همه، در مورد انو


معرفی کتاب :ارتباط شناسی  معرفی کتاب :ارتباط شناسی
درخواست حذف این مطلب
:: جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات  
این کتاب در پنج فصل به رشته تحریر درآمده است: جامعه شناسی معرفتی !!! یی و ارتباطات   جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات مباني سیاستگذاری فرهنگ ارتباطی براساس جامعه شناسی معرفتی ارتباطات فرآیند ارتباطی شاهنامه و توسعۀ فرهنگی ایران جمع بندی   !!! کتاب جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات


جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات  جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات
درخواست حذف این مطلب
:: جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات  
این کتاب در پنج فصل به رشته تحریر درآمده است: جامعه شناسی معرفتی !!! یی و ارتباطات   جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات مباني سیاستگذاری فرهنگ ارتباطی براساس جامعه شناسی معرفتی ارتباطات فرآیند ارتباطی شاهنامه و توسعۀ فرهنگی ایران جمع بندی   !!! کتاب جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات


جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات  جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات
درخواست حذف این مطلب
:: مدل های ارتباطات جمعی  
مک کوایل و ویندال در این کتاب  حدود 25مدل‌معروف ارتباطات جمعي را به صورت شماتیک توضیح داده‌اند که در واقع هر مدل با رسم نمودار و توضیح و تفسیری قابل فهم و موجز شرح داده شده است. کتاب حاضر در شش فصل نوشته شده است که نویسندگان آن در فصل اول به شناساندن حوزه ارتباطات جمعي پرداخته و به مثابه مقدمه‌ای مفصل ضمن توضیح برخی مفاهیم ارتباطی چگونگی روند شکل‌گیری انواع مدل‌ها را در یک بستر تاریخی‌ پژوهشی ترسیم می‌کنند. فصل دوم به مدل‌های پایه ارتبا


مدل های ارتباطات جمعی  مدل های ارتباطات جمعی
درخواست حذف این مطلب
:: انتشار نوشته های جدید در حوزه ارتباطات  
تعداد 9  جلد کتاب در حوزه ارتباطات و رو !!! مه نگاری از طرف اینجانب (یاور علیپور ملاباشی) منتشر   شد علاقه مندان به استفاده از این کتاب ها می توانند با شماره مبایل 09143540312 تماس حاصل فرمایند . گفتنی است این کتاب ها که هر کدام در 1000 جلد منتشر شده اند  برای !!! انی که قصد دارند در کنکور کارشناسی ، کارشناسی ارشد و !!! ا شرکت کنند بسیار مفید خواهد بود . این کتاب ها تقریبا" خلاصه ده ها کتاب معتبر   در حوزه ارتباطات و رو !!! مه نگاری می باشد که برای اولین بار در


انتشار نوشته های جدید در حوزه ارتباطات  انتشار نوشته های جدید در حوزه ارتباطات
درخواست حذف این مطلب
:: کتاب ارتباطات فردی ـ اجتماعی  
کتاب ارتباطات فردی ـ اجتماعی با برگردان حسن خسروی را انتشارات مشق شب به چاپ رسانده است.به گزارش کاوشگران روابط عمومی ، این کتاب که نوشته کانی دیکن است در اندازه !!! ی به شمارگان یک هزار نسخه، 204 صفحه متن  تصویر، قیمت 15 هزار تومان برای بار نخست در اردیبهشت 1393 منتشر شده است.


کتاب ارتباطات فردی ـ اجتماعی  کتاب ارتباطات فردی ـ اجتماعی
درخواست حذف این مطلب
:: معرفی انجمن ارتباطات اجتماعی کوبا  
معرفي انجمن ارتباطات اجتماعی کوبا این انجمن مدیران، تکنسین ها، متخصصان و اساتیدی را که در مشاغل تبلیغات، عمومی سازی، روابط عمومی، ارتباطات اجتماعی و موسساتی، بازاری !!! ، تحقیقات ارتباطات و برنامه ریزی، تولید محصولات صوتی، عکاسی، نویسندگی، ویراستاری، نقاشی، مدیریت خلاق، هنر مدیریت و سایر حرفه های وابسته و هم راستای ارتباطات یا رسانه فعالیت می کنند، گردهم می آورد.


معرفی انجمن ارتباطات اجتماعی کوبا  معرفی انجمن ارتباطات اجتماعی کوبا
درخواست حذف این مطلب
:: نمونه سوالات درس مبانی ارتباط جمعی  
- تعریف مدل چیست؟ انواع مدلهای ارتباطی را نام برده توضیح دهید.  تقسیم‌بندی دوران ارتباطی مارشال مک لوهان با توجه به حواس را شرح دهید. ارتباط را تعریف کنید. تقسیم‌بندی دیوید رایزمن به لحاظ شکل و الگوهای ارتباطی را شرح دهید. تقسیم‌بندی جوامع از نظر فردینان تونیس را شرح دهید. ویژگیهای ارتباط جمعي کدامند؟ فرمول خاص لاسول در مطالعات مربوط به ارتباطات را بنویسید؟ وسایل ارتباطی کدامند؟ خصوصیات جوامع توده‌وار را نام ببرید؟ ویژگی‌های وسایل ارت


نمونه سوالات درس مبانی ارتباط جمعی  نمونه سوالات درس مبانی ارتباط جمعی
درخواست حذف این مطلب
:: کتاب ارتباط با رسانه ها !!! جهانگیر بخشی منتشر شد  
کتاب جدید «ارتباط با رسانه ها»، اثر جدید !!! جهانگیر بخشی و !!! شیرزاد بخشی از سوی انتشارات سخنوران منتشر شد. از این دو !!! ارتباطات، تاکنون چند جلد کتاب به رشته تحریر درآمده است. ضمن تبریک به این دو برادر فرهیخته که دانشجوی !!! ی تخصصی ارتباطات هستند، موفقیت روزافزون آنها را از درگاه پروردگار متعال خواستاریم.  


کتاب ارتباط با رسانه ها !!! جهانگیر بخشی منتشر شد  کتاب ارتباط با رسانه ها !!! جهانگیر بخشی منتشر شد
درخواست حذف این مطلب
:: دانشکده ارتباطات راه اندازی می شود.  
رئیس !!! علامه طباطبایی از ایجاد !!! مستقل ارتباطات در تابستان آینده خبر داد.    آقای حسین سلیمی در مراسم نخستین سالگرد درگذشت  !!!   "کاظم معتمد نژاد " !!! علم ارتباطات،اذغان !!! د که:پذیرفتنی نیست که دانشکده ارتباطات مستقلی تشکیل نشود و تابستان آینده این دانشکده در ساختمان جداگانه راه اندازی می شود.  به گفته وی،هم اکنون خیلی  با نقطه مطلوب در !!! ارتباطات فاصله داریم و لازم است از پوسته ارتباطات فعلی بیرون بیاییم وشرایط را برای تاثیرات این دانش ف


دانشکده ارتباطات راه اندازی می شود.  دانشکده ارتباطات راه اندازی می شود.
درخواست حذف این مطلب
:: !!! کتاب درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی  
کتاب درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعي    موضوع اصلی این کتاب، که نویسنده آن دنیس مک کوایل یکی از برجسته‌ترین نظریه ‏پردازان حوزه مطالعات ارتباطی و رسانه‌ای است. رابطه رسانه و !!! ت، جامعه و فرهنگ، ‏شرایط سازمانی تولید و توزیع، تغییرات محتوا، شیوه استفاده مخاطبان،‌رابطه میان ‏مخاطبان و ارتباط گران و جایگاه کاربرد رسانه‌ها در متن شرایط اجتماعی است. ‏ رویکرد حاکم بر کتاب در خصوص ارتباطات و نظریه‌های ارتباطی ”جامعه‌شناختی“ است. ‏چنان‌ک


!!! کتاب درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی  !!! کتاب درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی
درخواست حذف این مطلب
:: !!! کتاب درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی  
کتاب درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعي    موضوع اصلی این کتاب، که نویسنده آن دنیس مک کوایل یکی از برجسته‌ترین نظریه ‏پردازان حوزه مطالعات ارتباطی و رسانه‌ای است. رابطه رسانه و !!! ت، جامعه و فرهنگ، ‏شرایط سازمانی تولید و توزیع، تغییرات محتوا، شیوه استفاده مخاطبان،‌رابطه میان ‏مخاطبان و ارتباط گران و جایگاه کاربرد رسانه‌ها در متن شرایط اجتماعی است. ‏ رویکرد حاکم بر کتاب در خصوص ارتباطات و نظریه‌های ارتباطی ”جامعه‌شناختی“ است. ‏چنان‌ک


!!! کتاب درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی  !!! کتاب درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی
درخواست حذف این مطلب
:: سوالات درس نظریه های ارتباط جمعی  
1-     ده مورد از نظریه های ارتباط را با نظریه پرداز و موضوع نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید؟ 2-     نظریه ما !!! وبر در ارتباطات را با نام بردن انواع شکل های اقتدار به طور کامل توضیح دهید؟ 3-     چهار تحول ارتباط جمعي را از دیدگاه کلویته نام برده و توضیح دهید؟ 4-     نظریه ویلبرشرام و هارود لاسول را توضیح دهید؟ 5-     نظریه مارشال مک لوهان را در ارتباطات اجتماعی توضیح دهید 6-     نظریه دیوید رایزمن را به طور کامل با ج !!! نظام های ارتباطی و گفتمان


سوالات درس نظریه های ارتباط جمعی  سوالات درس نظریه های ارتباط جمعی
درخواست حذف این مطلب
:: مخاطب شناسی (جلسه اول )  
   مخاطب شناسی نویسنده : مریم باشعور لشگری نام درس : مباني آرشیو و اطلاع رسانی نام !!! : !!! زهرا حداد دانشجو : عاطفه فلاحی سخن  مؤلف گیرنده پیام یا مخاطب یکی از اجزای ارتباطات، خواه ارتباطات انسانی، خواه ارتباطات جمعي است اگر مخاطبی وجود نداشته باشد معمولاً پیامی ارسال، محصولی تولید و شبکه‌ای ایجاد نمی‌شود و اصولاً رسانه‌ و یا روابط عمومی به وجود نمی‌آید. دیدگاههای مختلف ارتباطات و اطلاع‌رسانی مخاطبان را به مخاطب منفعل، فعال، کاربر و کارب


مخاطب شناسی (جلسه اول )  مخاطب شناسی (جلسه اول )
درخواست حذف این مطلب
:: ارتباطات یکپارچه چیست  
ارتباطات یکپارچه دنیای ارتباطات به دو دسته کلی تقسیم می شود: ارتباطات هم زمان: بیشتر ارتباطات همزمان مانند ارتباط تلفنی به یک شبکه سرویس دهنده خارجی مثل شرکتهای مخابراتی وابسته هستند. ارتباطات غیر هم زمان: ارتباطاتی که غیر هم زمان هستند مانند ایمیل به یک شبکه مجزا و ناسازگار با شبکه تلفنی وابسته هستند.  


ارتباطات یکپارچه چیست  ارتباطات یکپارچه چیست
درخواست حذف این مطلب
:: نظریه همگرایی در ارتباطات  
نظریه همگرایی اولین بار در سال 1979 توسط d. lawrence kincaid به عنوان یک مدل عمومی برای از پیش رو برداشتن انتقادات و کاستی های مدل های قبلی به ویژه مدل ها انتشار اطلاعات از جمله مدل ریاضی شانون و ویور ارائه شد. این مدل ارتباطات را 1) به جای یک عمل منفرد به عنوان یک فرایند در نظر می گیرد 2) تبادل اطلاعات را به جای یک فرایند یک طرفه بیان می کند 3) دو یا تعداد بیشتری مشارکت کننده را در فرایند ارتباطات دخیل می داند 4) ارتباطات را وسیله ای برای روشن !!! ابهام بین اط


نظریه همگرایی در ارتباطات  نظریه همگرایی در ارتباطات
درخواست حذف این مطلب
:: کتاب «ارتباطات سازمانی» نوشته کاترین میلر، ترجمه آذر قبادی  
کتاب «ارتباطات سازمانی» نوشته کاترین میلر، ترجمه آذر قبادی  خلاصه کتاب: در این کتاب، تلاش شده است بلوغ چند جانبه رشته ارتباطات سازمانی منع !!! شده، در عین حال تاکید شود که دیدگاه‌های سنتی و نوظهور هردو، نظریه‌های روشن و موثری درباره فرایندهای ارتباطات سازمانی دارند. کتاب دارای ویژگی‌هایی است، از جمله در بخش فرایندها، همه فصل‌ها دارای یک بخش نتیجه ‏گیری اند. علاوه بر این، کتاب دارای ج !!! ‌ و نمودارهای متعددی برای توضیح و تشریح مفاهیم مش


کتاب «ارتباطات سازمانی» نوشته کاترین میلر، ترجمه آذر قبادی  کتاب «ارتباطات سازمانی» نوشته کاترین میلر، ترجمه آذر قبادی
درخواست حذف این مطلب
:: پروفسور کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران درگذشت  
به گزارش جهان به نقل از مهر، معتمدنژاد عصر دیروز در سن 79 سالگی درگذشت.  وی در چند سال اخیر با بیماری پارکینسون دست و پنجه نرم می کرد و این اوا !!! دچار فراموشی هم شده بود و به گفته نزدیکانش در کما بسر می برده است. مراسم تشییع معتمدنژاد شنبه 16 آذر ساعت 9 صبح از مقابل دانشکده علوم ارتباطات !!! علامه طباطبایی برگزار می‌شود. !!! کاظم معتمدنژاد، شخصیتی برجسته و البته شناخته شده در حوزه علوم ارتباطات کشور محسوب می‎شود. او از زمره نخستین گروه‎های دانش


پروفسور کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران درگذشت  پروفسور کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران درگذشت
درخواست حذف این مطلب
:: پنجاه‌وچهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد  
پنجاه‌وچهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به مدیرمسؤولی !!! عباس تقی‌پور و سردبیری !!! لعلی منتشر شد. تاریخ شفاهی، افشاگری در رسانه‌، بنیادگرایی در رسانه ( !!! و رسانه)، رسانه و حقوق شهروندی، معرفي انجمن‌های ارتباطات در اروپا و بررسی کتاب رو !!! مه‌نگاری در رسانه‌های اجتماعی از جمله موضوعات و پرونده‌های این شماره ماهنامه تخصصی مدیریت ارتباطات است.


پنجاه‌وچهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد  پنجاه‌وچهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
درخواست حذف این مطلب
:: راهبردهای عملی روابط‌ عمومی  
راهبردهای عملی روابط‌ عمومی/// هوشمند سفیدی این کتاب از سه بخش تحت عنوان‌های “مباني روابط‌عمومی”، “روابط‌عمومی، وظایف و کارکردها” و “ارتباطات نوشتاری در روابط‌عمومی” تشکیل یافته است. بخش اول این کتاب، بیشتر جنبه نظریه‌پردازی دارد و حاوی زوایای دید نسبتا جدیدی به روابط‌عمومی بوده و بخش‌های دوم و سوم، با گرایش کاربردی نوشته شده است. مباحث بخش اول شامل: کلیات روابط‌عمومی، رویکردهای جدید به روابط‌عمومی آرمانی، مرزهای روابط‌عمومی


راهبردهای عملی روابط‌ عمومی  راهبردهای عملی روابط‌ عمومی
درخواست حذف این مطلب
:: روابط‌عمومی از زاویه ارتباطات  
کت !!! از شکرخواه منتشر شد   کتاب «روابط‌عمومی از زاویه ارتباطات»، شامل مجموعه مقالات !!! یونس شکرخواه،  توسط انتشارات سیمای شرق چاپ شده است. به گزارش روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها و به نقل از روابط عمومی انتشارات سیمای شرق در این کتاب پانزده مقاله «آشنایی با ریشه‌های انقلاب جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی»، «ارتباطات دیجیتال چیست؟»، «سواد رسانه‌ای چیست؟»، «روابط‌عمومی دیجیتال چیست؟»، «انفجار بزرگ خاموش: دیجیتال شدن


روابط‌عمومی از زاویه ارتباطات  روابط‌عمومی از زاویه ارتباطات
درخواست حذف این مطلب
:: نظریه اجتماعی کلاسیک و رسانه های جمعی  
باسمه تعالی نظریه اجتماعی کلاسیک و رسانه های جمعي کتاب دوم ، مقاله سوم بخش اول معرفي رسانه های جمعي* رسانه های جمعي از نهادهای اجتماعی هستند (ص۶۳ س ۱). * رسانه های جمعي بخش ضروری فرایند تغییر به شمار می روند* رسانه های جمعي بخش ضروری تداوم معنوی به شمار می روند سوال: چرا رسانه های جمعي بخش ضروری تغییر و تداوم معنوی به شمار می روند؟ زیرا: * تغییر در جوامع فراسنّتی تبدیل به قانون شده است* مرگ در جوامع فراسنتی تبدیل به قانون شده است* با ظهور رسانه ها


نظریه اجتماعی کلاسیک و رسانه های جمعی  نظریه اجتماعی کلاسیک و رسانه های جمعی
درخواست حذف این مطلب
:: کتاب ارتباط با رسانه ها !!! جهانگیر بخشی منتشر شد  
  کتاب جدید «ارتباط با رسانه ها»، اثر جدید !!! جهانگیر بخشی و !!! شیرزاد بخشی از سوی انتشارات سخنوران منتشر شد. از این دو !!! ارتباطات، تاکنون چند جلد کتاب به رشته تحریر درآمده است. ضمن تبریک به این دو برادر فرهیخته که دانشجوی !!! ی تخصصی ارتباطات هستند، موفقیت روزافزون آنها را از درگاه پروردگار متعال خواستاریم.  


کتاب ارتباط با رسانه ها !!! جهانگیر بخشی منتشر شد  کتاب ارتباط با رسانه ها !!! جهانگیر بخشی منتشر شد
درخواست حذف این مطلب
:: کیک تولد !!! ارتباطات.../ عصر ایران  
!!! ارتباطات تصویر کیک تولد خود را در شبکه اجتماعی کلوب منتشر کرد.به گزارش فارس، محمود واعظی تصویر کیک تولد خود را در شبکه اجتماعی کلوب منتشر کرد. !!! ارتباطات متولد !!! داد ماه است.واعظی گفته: همسر و فرزندانش با سفارش این کیک، او را غافلگیر کرده‌اند.روی کیک نوشته شده: «تولدت مبارک !!! من»


کیک تولد !!! ارتباطات.../ عصر ایران  کیک تولد !!! ارتباطات.../ عصر ایران
درخواست حذف این مطلب
:: کتاب ارتباط با رسانه ها !!! جهانگیر بخشی منتشر شد  
  کتاب جدید «ارتباط با رسانه ها»، اثر جدید !!! جهانگیر بخشی و !!! شیرزاد بخشی از سوی انتشارات سخنوران منتشر شد. از این دو !!! ارتباطات، تاکنون چند جلد کتاب به رشته تحریر درآمده است. ضمن تبریک به این دو برادر فرهیخته که دانشجوی !!! ی تخصصی ارتباطات هستند، موفقیت روزافزون آنها را از درگاه پروردگار متعال خواستاریم.  


کتاب ارتباط با رسانه ها !!! جهانگیر بخشی منتشر شد  کتاب ارتباط با رسانه ها !!! جهانگیر بخشی منتشر شد
درخواست حذف این مطلب
:: سرفصل درس‌های تدریس شده در رشته‌های علوم ارتباطات  
   رشته ارتباطات دارای گرایش های متفاوتی در کشور ایران است که این تعدد و تنوع در خارج از ایران چند ده برابر می‌باشد که به احتمال قوی در آینده ای نه چندان دور، در ایران نیز گرایش های مربوطه وارد گردد. به هر ترتیب در مقطع کارشناسی رشته‌های «رو !!! مه‌نگاری» «روابط عمومی» و «ارتباطات اجتماعی» وجود دارد. این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد گرایش‌های «تحقیق در ارتباطات اجتماعی» «رو !!! مه نگاری» «مطالعات فرهنگی» «مدیریت رسانه» «تبلیغات تجاری» «ارت


سرفصل درس‌های تدریس شده در رشته‌های علوم ارتباطات  سرفصل درس‌های تدریس شده در رشته‌های علوم ارتباطات
درخواست حذف این مطلب
:: درت روابط عمومی: راهنمای فعالان قومی به سوی ارتباطات استراتژیک  
درت روابط عمومی: راهنمای فعالان قومی به سوی ارتباطات استراتژیک کتاب قدرت روابط عمومی (power pr)، الگویی ساده برای دنبال !!! توسط فعالان قومی و اقلیتی، به منظور کمک به توسعه برنامه های ارتباطات استراتژیک آن ها برای غلبه بر تعصب و تبعیض نژادی در رسانه های خبری بزرگ به منظور پیشبرد روایت خود، می باشد.


درت روابط عمومی: راهنمای فعالان قومی به سوی ارتباطات استراتژیک  درت روابط عمومی: راهنمای فعالان قومی به سوی ارتباطات استراتژیک
درخواست حذف این مطلب
  
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وبلاگ 24.اطلاعات میباشد. همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24.اطلاعات هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید.
All rights reserved. © WEBLOG24.INFO 2016