وبلاگ 24.اطلاعات

پاو وینت های بیومکانیک ورزشی
:: منابع ارشد تربیت بدنی  
منابع ارشد تربیت بدنی   تربیت بدنی و علوم ورزشي   این رشته در مقطع ارشد با 6 گرایش برگزار می‌شود:  1ـ تربیت بدنی و علوم ورزشي  2ـ فیزیولوژی ورزشي  3ـ بيومکانيک ورزشي   4ـ بيومکانيک ورزشي   4ـ رفتار حرکتی  5ـ حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی   6ـ مدیریت ورزشي که در کلیه گرایش‌ها درس‌ها یکی و فقط ضرایب متفاوتی دارند. آزمون با یک دفترچه که شامل 150 سؤال و 120 دقیقه زمان پاسخگویی است برگزار می‌شود. دروس این رشته شامل: زبان عمومی و تخصصی ـ فیزیولوژی و تغذیه


منابع ارشد تربیت بدنی  منابع ارشد تربیت بدنی
درخواست حذف این مطلب
:: گرایش‌های موجود در رشته کارشناسی ارشد تربیت بدنی  
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش عبارتند از:  الف - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی ب -  فیزیولوژی ورزشي کاربردی ج -  فیزیولوژی فعالیت بدنی محض د-  فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی ه - تغذیه ورزشي. کارشناسی ارشد مدیریت ورزش که گرایش‌هاي این رشته در کارشناسی ارشد عبارت است از:‌ الف - مدیریت بازاری !!! در ورزش ب - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشي ج - مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌هاي تفریحی د- مدیریت راهبردی در سازمان‌هاي ورزشي ه - مدیریت رسانه‌هاي ورزشي ح- مد


گرایش‌های موجود در رشته کارشناسی ارشد تربیت بدنی  گرایش‌های موجود در رشته کارشناسی ارشد تربیت بدنی
درخواست حذف این مطلب
:: نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد تربیت بدنی (ویژه !!! آزاد)  
مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشي در کنکور کارشناسی ارشد !!! آزاد سال 93 دارای گرایش هاي زیر است: 1- تربیت بدنی و علوم ورزشي - بيومکانيک ورزشي 2- تربیت بدنی و علوم ورزشي - روانشناسی ورزشي 3- جامعه شناسی ورزشي 4- مدیریت ورزشي - مدیریت بازاری !!! در ورزش 5- مدیریت ورزشي 6- فیزیولوژی ورزشي 7- رفتار حرکتی 8- فیزیولوژی ورزشي - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 9- فیزیولوژی ورزشي - تغذیه ورزش 10- آسیب شناسی ورزشي و حرکات اصلاحی 11- فیزیولوژی ورزشي - فیزیولوژی فعالیت ورز


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد تربیت بدنی (ویژه !!! آزاد)  نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد تربیت بدنی (ویژه !!! آزاد)
درخواست حذف این مطلب
:: نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد تربیت بدنی (ویژه !!! آزاد)  
مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشي در کنکور کارشناسی ارشد !!! آزاد سال 93 دارای گرایش هاي زیر است: 1- تربیت بدنی و علوم ورزشي - بيومکانيک ورزشي 2- تربیت بدنی و علوم ورزشي - روانشناسی ورزشي 3- جامعه شناسی ورزشي 4- مدیریت ورزشي - مدیریت بازاری !!! در ورزش 5- مدیریت ورزشي 6- فیزیولوژی ورزشي 7- رفتار حرکتی 8- فیزیولوژی ورزشي - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 9- فیزیولوژی ورزشي - تغذیه ورزش 10- آسیب شناسی ورزشي و حرکات اصلاحی 11- فیزیولوژی ورزشي - فیزیولوژی فعالیت ورز


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد تربیت بدنی (ویژه !!! آزاد)  نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد تربیت بدنی (ویژه !!! آزاد)
درخواست حذف این مطلب
:: منابع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی  
 منابع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشي مدیریت ورزشي 1-مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشي ( حمیدی )2- مدیریت برگزاری رویدادهاي ورزشي- فیزو ( حمیدی)3- مدیریت سازمان هاي ورزشي ( سجادی )4- مدیریت سازمان هاي ورزشي ( حمیدی )5- مدیریت سازمان هاي ورزشي ( صفانیا - دوستی )6 - کتاب اموزش موسسه ماهان * البته منبع شماره 1و2و3 اولویت دارن آمارو سنجش و اندازه گیری1- سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشي ( محمود شیخ )2- سنجش و ارزشی !!! در تربیت بدنی و علوم


منابع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی  منابع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
درخواست حذف این مطلب
:: کارگاه علمی !!! ی ورزش در بخش بیومکانیک ورزشی  
قابل توجه تیراندازان، مربیان و پژوهشگران ورزش تیراندازی کارگاه علمی !!! ی ورزش در بخش بيومکانيک ورزشي از آنجاییکه تمای رشته هاي ورزشي برتر جهان برای بهبود عملکرد ورزشکاران خود و !!! ب مقام هاي بالاتر از علم بيومکانيک در حوزه ورزش استفاده می نمایند، کمیته آموزش فدراسیون تیراندازی درصدد است یک کارگاه علمی در حوزه !!! ی ورزش در بخش بيومکانيک ورزشي برگزار نماید .   زمان : 11/11/93 مکان : کمیته آموزش فدراسیون تیراندازی مدرس: فرید آجورلو – عضو هیئت مدیر


کارگاه علمی !!! ی ورزش در بخش بیومکانیک ورزشی  کارگاه علمی !!! ی ورزش در بخش بیومکانیک ورزشی
درخواست حذف این مطلب
:: خبر:بیستمین کنگره بین المللی حقوق ورزشی  
بیستمین کنگره بین المللی حقوق ورزشي از تاریخ 11 دسامبر به مدت سه روز در کشور آتن برگزار شد. به گزارش روابط عمومی  ، در این کنگره بین المللی آقای نادر شکری رئیس کمیسیون حقوق ورزشي کمیته ملی المپیک و ریاست انجمن علمی حقوق ورزشي ایران که چندین سال است عضویت هیئت رئیسه انجمن جهانی حقوق ورزشي iasl را نیز بر عهده دارند با ارائه مقاله ای با موضوع «رشوه در ورزش» و انجام سخنرانی در این کنگره حضور یافتند. گفتنی است :در کنگره بین المللی حقوق ورزشي که هر سا


خبر:بیستمین کنگره بین المللی حقوق ورزشی  خبر:بیستمین کنگره بین المللی حقوق ورزشی
درخواست حذف این مطلب
:: !!! ی بیومکانیک  
بيومکانيک، کاربرد علوم و !!! ی مکانیک در سیستم هاي زیستی و حوزه علوم پزشکی می باشد. نمونه هاي مرسوم برای معرفی حوزه بيومکانيک، کاربرد مکانیک در تحلیل و بررسی حرکت انسان، تغییر شکل و نیروهاي وارد بر بافت ها، جریان سیالات بیولوژیک، تغییرات انرژی و غلظت مواد در واکنشهاي بیوشیمیایی هستند.


!!! ی بیومکانیک  !!! ی بیومکانیک
درخواست حذف این مطلب
:: اطلاعیه هشتمین همایش بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشی  
به گزارش روابط عمومی، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشي، با هدف توانمندسازی و تبادل یافته هاي علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشي در تاریخ هفتم و هشتم اسفند ماه سال1393 توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.....


اطلاعیه هشتمین همایش بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشی  اطلاعیه هشتمین همایش بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
درخواست حذف این مطلب
:: !!! ی پزشکی- بیومکانیک  
دانشجوی‌ !!! ی‌ پزشکی‌ گرایش‌ بيومکانيک‌ با به‌ کارگیری‌ مفاهیم‌ مکانیکی‌ در زمینه‌هاي‌ پزشکی‌ آشنا می‌شود. اهمیت‌ این‌ رشته‌ زمانی‌ آشکار می‌شود که‌ بدانیم‌ جلوه‌هاي‌ مختلف‌ انسانی،‌ جنبه‌هاي‌ مکانیکی‌ قوی‌ دارد. مثلاً در ساخت‌ دست‌ یا پای‌ سیبرنتیکی‌ و قلب‌ !!! ‌ باید یک‌ متخصص‌ بيومکانيک‌ در مورد نحوه‌ حرکت‌ اندام‌هاي‌ یاد شده‌ نظر بدهد. همچنین‌ در زمینه‌ سازگاری‌ محیط‌ صنعتی‌ و غیرصنعتی‌ با بدن‌ انسان‌ عل


!!! ی پزشکی- بیومکانیک  !!! ی پزشکی- بیومکانیک
درخواست حذف این مطلب
:: فیزیولوژی ورزش رشته ی ناشناخته...  
در دنیا به دلیل اینکه 16 شاخه برای تربیت بدنی تعریف شده است، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشي 16 نوع مختلف phd در رشته‌هاي مختلف دارد. وقتی می‌گویند فیزیولوژی ورزشي یعنی فرد به طور اختصاصی در این زمینه !!! ب علم کرده است. ولی به دلیل اینکه ما تغذیه ورزشي نداریم، علم تمرین نداریم، همه را در غالب فیزیولوژی ورزشي می‌آوریم. در کل کار یک فیزیولوژیست ورزشي در حیطه قهرمانی این است که با توجه به نوع رشته ورزشي و ویژگی‌هاي فردی ورزشکار، بتواند یک برنامه درس


فیزیولوژی ورزش رشته ی ناشناخته...  فیزیولوژی ورزش رشته ی ناشناخته...
درخواست حذف این مطلب
:: هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می شود  
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشي توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشي در تاریخ 7و 8 اسفند ماه برگزار می شود   به گزارش روابط عمومی، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشي، با هدف توانمندسازی و تبادل یافته هاي علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشي در تاریخ هفتم و هشتم اسفند ماه سال1393 توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود. حضور دانشمندان برجسته  از داخل و خارج کشور در این همایش، ز


هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می شود  هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می شود
درخواست حذف این مطلب
:: همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1393 ایران  
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشي توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشي در تاریخ 7و 8 اسفند ماه برگزار می شود   به گزارش روابط عمومی، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشي، با هدف توانمندسازی و تبادل یافته هاي علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشي در تاریخ هفتم و هشتم اسفند ماه سال1393 توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود. حضور دانشمندان برجسته  از داخل و خارج کشور در این همایش، ز


همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1393 ایران  همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1393 ایران
درخواست حذف این مطلب
:: تعداد سوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی  
تعداد سوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی تعداد سوالات مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشي این رشته در مقطع ارشد با 6 گرایش برگزار می‌شود: 1ـ روانشناسی ورزشي 2ـ فیزیولوژی ورزشيبيومکانيک ورزشيبيومکانيک ورزشي 4ـ رفتار حرکتی 5ـ آسیب شناسی ورزشي و حرکات اصلاحی 6ـ مدیریت ورزشي که در کلیه گرایش‌ها درس‌ها یکی و فقط ضرایب متفاوتی دارند. آزمون با یک دفترچه که شامل 150 سؤال و 120 دقیقه زمان پاسخگویی است برگزار می‌شود. دروس این رشته شامل: زبا


تعداد سوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی  تعداد سوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی
درخواست حذف این مطلب
:: گردشگری ورزشی  
گردشگری ورزشي گردشگری ورزشي فعالیت‌هاي مرتبط با ورزش است و از آنجا که این بخش تنها دربرگیرنده پیگیری حوادث و رویدادهاي ورزشي نیست، به گردشگری ورزشي نه فقط به‌عنوان تماشای یک حادثه ورزشي، بلکه به‌عنوان عامل سفر نیز توجه می‌شود گردشگری ورزشي طیف گسترده ای از گردشگری ماجراجویانه[1] تا گردشگری تفریحی[2] را در بر می گیرد. از آنجا که گردشگری پسامدرن گونه ای حق گذران .......... ادامه مطلب


گردشگری ورزشی  گردشگری ورزشی
درخواست حذف این مطلب
:: فرماندار ماسال:  
مشکل کمبود فضای ورزشي در شهرستان ماسال برطرف می شود با تغییر کاربری پروژه است !!! شنای در حال احداث ماسال به فضای ورزشي سالنی، مشکل کمبود فضای ورزشي برای رشته هاي ورزشي ماسال برطرف می شود.  به گزارش آوای گیلان از ماسال محمود قاسم نژاد فرماندار شهرستان ماسال به همراه مسعود رهنما مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان از پروژه هاي ورزشي در دست اقدام شهرستان ماسال بازدید !!! د. در این بازدید که به منظور بررسی مشکلات ورزشي شهرستان ماسال صورت پذیرفت  م


فرماندار ماسال:  فرماندار ماسال:
درخواست حذف این مطلب
:: پاو !!! وینت های بیومکانیک ورزشی  
پاو !!! وينت بيومکانيک کفش هاي ورزشي را  !!!  کنید.   پاو !!! وينت آرگونومی بدن را  !!!  کنید.    پاو !!! وينت آرگونومی ورزشي را  !!!  کنید.      پاو !!! وينت بيومکانيک ورزشي را  !!!   کنید.     پاو !!! وينت ارزی !!! سرویس تنیس را  !!!  کنید.     پاو !!! وينت بيومکانيک فنون ورزشي را  !!!   کنید.     پاو !!! وينت گشتاور واهرم هارا  !!!  کنید.     پاو !!! وينت مکانیک سیالات و کاربرد آن در ورزش را   !!!  کنید.     پاو !!! وينت بيومکانيک پرتاب دیسک را  !!!  کنید.  


پاو !!! وینت های بیومکانیک ورزشی  پاو !!! وینت های بیومکانیک ورزشی
درخواست حذف این مطلب
:: برگزاری همایش تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در بروجرد  
همایش منطقه‌ای تربیت بدنی و علوم ورزشي در دانشکده سما بروجرد برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه خبری یافته، همایش منطقه‌ای تربیت‌بدنی و علوم ورزشي روزهاي نهم و دهم مهرماه 1394  در دانشکده سما بروجرد برگزار می‌شود. فیزیولوژی ورزشي، تغذیه، مدیریت ورزشي، آسیب‌شناسی، حرکات اصلاحی، بيومکانيک ورزشي، رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشي بخش‎هاي مختلف این همایش را تشکیل می‎دهند. علاقه‌مندان می‎توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی aucsport.ir و یا تماس با


برگزاری همایش تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در بروجرد  برگزاری همایش تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در بروجرد
درخواست حذف این مطلب
:: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی – بندر گز  
  محورهاي همایش مدیریت ورزشي  فیزیولوژی و تغذیه ورزشي بيومکانيک و فناوری ورزشي رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشي آسیب شناسی ورزشي و حرکات اصلاحی  تاریخ هاي مهم مهلت ارسال مقالات : ۱۳۹۴/۲/۶ اعلام نتایج داوری : ۱۳۹۴/۲/۱۲ تاریخ برگزاری همایش: ۱۳۹۴/۲/۲۲  جهت !!! ب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید سایت همایش


اولین همایش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی – بندر گز  اولین همایش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی – بندر گز
درخواست حذف این مطلب
:: نام دروس امتحانی و منابع آزمون !!! ی مجموعه تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی  
نام دروس امتحانی و منابع آزمون !!! ی مجموعه تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشي   نام رشته امتحانی - فیزیولوژی ورزشي با گرایش هاي: - فیزیولوژی ورزشي عصبی عضلانی - فیزیولوژی ورزشي قلب و عروق و تنفس - بیوشیمی و متابولیسم ورزشي   مواد امتحانی 1ـ زبان انگلیسی 2ـ استعداد تحصیلی 3ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی) 4ـ مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی ورزشي عصبی ـ عضلانی، فیزیولوژی ورزشي قلب و عرو


نام دروس امتحانی و منابع آزمون !!! ی مجموعه تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی  نام دروس امتحانی و منابع آزمون !!! ی مجموعه تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
درخواست حذف این مطلب
:: همایش صبح پنج شنبه آغاز می‌شود  
نهم و دهم مهرماه سال جاری اولین همایش ملی تازه‌هاي تربیت بدنی و علوم ورزشي توسط !!! آزاد !!! ی واحد بروجرد در محل مجتمع !!! !!! (ره) برگزار خواهد شد. به گزارش یافته، این همایش از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح روز پنج‌شنبه در سالن اجتماعات !!! آزاد واحد بروجرد آغاز می‌گردد. فیزیولوژی ورزشي، تغذیه، مدیریت ورزشي، آسیب‌شناسی، حرکات اصلاحی، بيومکانيک ورزشي، رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشي بخش‎هاي مختلف این همایش را تشکیل می‎دهند. قابل ذکر است تا کنون بیش از 400


همایش صبح پنج شنبه آغاز می‌شود  همایش صبح پنج شنبه آغاز می‌شود
درخواست حذف این مطلب
:: برگزاری همایش تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در بروجرد  
همایش منطقه‌ای تربیت بدنی و علوم ورزشي در دانشکده سما بروجرد برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه خبری یافته، همایش منطقه‌ای تربیت‌بدنی و علوم ورزشي روزهاي نهم و دهم مهرماه 1394  در دانشکده سما بروجرد برگزار می‌شود. فیزیولوژی ورزشي، تغذیه، مدیریت ورزشي، آسیب‌شناسی، حرکات اصلاحی، بيومکانيک ورزشي، رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشي بخش‎هاي مختلف این همایش را تشکیل می‎دهند. علاقه‌مندان می‎توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی aucsport.ir  و یا تماس ب


برگزاری همایش تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در بروجرد  برگزاری همایش تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در بروجرد
درخواست حذف این مطلب
:: منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی  
  منابع آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشي  منابعی که با رنگ قرمز نشان داده شده است منابع اصلی و رنگ سیاه منابع تکمیلی است/ کتابها و منابع ذکر شده با توجه به سرفصل امتحانات برگزار شده در دوره هاي گذشته و تجربه هاي دانشجویان شرکت کننده و دانشجویان ارشد و نظر اساتید محترم است. منابع جهت آمادگی وپاسخگویی به سوالات فیزیولوژی وتغذیه ورزشي - اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشي 1و 2 / !!! !!! ینی – !!! دبیدی روشن - فیزیولوژی ورزشي 1و 2 / کاستیل / 5 !!! - فیزیو


منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی  منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
درخواست حذف این مطلب
:: همایش ملی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در بروجرد برگزار می‌شود  
همایش ملی تربیت‌بدنی و علوم ورزشي زیر نظر دانشکده فنی و حرفه‌ای واحد سما !!! آزاد !!! ی بروجرد برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه خبری یافته، این همایش در 5 گرایش فیزیولوژی ورزشي و تغذیه؛ مدیریت ورزشي؛ آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی؛ رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشي و گرایش بيومکانيک ورزشي برگزار می‌گردد. فرصت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش 25 فروردین 1395، تاریخ اعلام نتیج داوری یکم اردی‌بهشت‌ماه و تاریخ برگزاری همایش 9 اردی‌بهشت 1395 اعلام شده است.


همایش ملی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در بروجرد برگزار می‌شود  همایش ملی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در بروجرد برگزار می‌شود
درخواست حذف این مطلب
:: هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی-تهران 7 و 8 اسفند ماه  
به گزارش روابط عمومی، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشي، با هدف توانمندسازی و تبادل یافته هاي علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشي در تاریخ هفتم و هشتم اسفند ماه سال1393 توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود. دانشجویان عزیز برای دریافت اطلاعات بیشتر، به سایت پژوهشگاه مراجعه کنند. http://www.ssrc.ac.ir  اطلاعیه هشتمین همایش بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشي


هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی-تهران 7 و 8 اسفند ماه  هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی-تهران 7 و 8 اسفند ماه
درخواست حذف این مطلب
:: ولاشجرد//پیاده روی روزانه بانوان در ولاشجرد  
هر روز صبح بانوان ولاشجردی اقدام به پیاده روی می کنند . اقدام مذکور  نشانه  فرهنگ بالای مردم ولاشجرد است همچنین عامل ایجاد سلامتی و نشاط در مردم ولاشجرد می باشد. علاوه بر این نشان از نیاز بیش از پیش به وسایل  و امکانات ورزشي و فضای سبز در ولاشجرد می باشد. لذا از مسئولین ورزشي شهرستان خواستاریم در این زمینه توجه ویژه داشته باشند ...پیاده روی ورزشي آرام و کم فشار است که می تواند به شما برای سلامت جسمی و تناسب اندام کمک کند. این یکی از طبیعی ت


ولاشجرد//پیاده روی روزانه بانوان در ولاشجرد  ولاشجرد//پیاده روی روزانه بانوان در ولاشجرد
درخواست حذف این مطلب
:: منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی  
  دانشجویان عزیز تربیت بدنی اگر قصد قبولی در کارشناسی ارشد را دارید منابع زیر را تهیه نمایید و مطالعه کنید. این منابع با کمک اساتید و دانشجویان ممتاز تربیت بدنی گردآوری شده است.     یادگیری  و رشد تکامل حرکتی     مدیریت ورزشي     سنجش و اندازه گیری     زبان تخصصی و عمومی یادگیری حرکتی اشمیت انتشارات علم وحرکت (ناصری) مدیریت سازمان هاي ورزشي مهرزاد حمیدی ( پیام نور) سنجش و اندازه گیری شیخ وهمکاران ( بامداد کتاب) متون تخصصی 200 متن طهماسبی وحاتمی


منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی  منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
درخواست حذف این مطلب
:: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی – بندر گز  
اولین همایش ملی رویکردهاي نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشي توسط  !!! آزاد !!! ی واحد بندر گز برگزار می شود. محورهاي همایش مدیریت ورزشي، فیزیولوژی و تغذیه ورزشي، بيومکانيک و فناوری ورزشي،رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشي،آسیب شناسی ورزشي و حرکات اصلاحی  تاریخ هاي مهم مهلت ارسال مقالات : ۱۳۹۴/۲/۶ اعلام نتایج داوری : ۱۳۹۴/۲/۱۲ تاریخ برگزاری همایش: ۱۳۹۴/۲/۲۲ سایت همایش


اولین همایش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی – بندر گز  اولین همایش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی – بندر گز
درخواست حذف این مطلب
:: نام دروس امتحانی و منابع آزمون !!! ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی  
نام دروس امتحانی و منابع آزمون !!! ی مجموعه تربیت بدنی - تربیت بدنی و علوم ورزشي گرایش مدیریت ورزشي     مواد امتحانی 1ـ زبان انگلیسی 2ـ استعداد تحصیلی 3ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی 4ـ مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد شامل: (اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشي، مدیریت اماکن، تجهیزات و رویدادهاي ورزشي، مدیریت رفتار سازمانی)   رشته‌هاي مرتبط که فارغ‌ !!! حصیلان آن می‌توانند در این کد رشته شرکت ک


نام دروس امتحانی و منابع آزمون !!! ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی  نام دروس امتحانی و منابع آزمون !!! ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی
درخواست حذف این مطلب
:: همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی-سما واحد بروجرد  
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگران ورزشي، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بروجرد در نظر دارد همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشي را در اردیبهشت ماه سال 1395 برگزار کند. مهلت پذیرش مقالات : 1395/01/25 اعلام مقالات پذیرفته شده : 1395/02/01 تاریخ برگزاری همایش : 1395/02/9 محور­هاي همایش: فیزیولوژی ورزشي و تغذیه مدیریت ورزشي آسیب شناسی و حرکات اصلاحی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشي بيومکانيک ورزشي http://hamayesh-borujerd.ir


همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی-سما واحد بروجرد  همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی-سما واحد بروجرد
درخواست حذف این مطلب
  
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وبلاگ 24.اطلاعات میباشد. همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24.اطلاعات هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید.
All rights reserved. © WEBLOG24.INFO 2016